KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ

Haemme 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖÄ


TEHTÄVÄN KUVAUS
Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat korjaus- ja kunnossapitotöiden rakennuttamistehtävät, erilaisten kiinteistönpidossa tarvittavien tavaroiden ja palveluiden hankintojen ja sopimusten tekeminen, käyttäjä- ja sidosryhmäyhteistyö sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Kiinteistöpäällikkö vastaa kiinteistötoiminnon talousarvion laadinnasta ja seurannasta. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistönhoitajien, laitoshuoltajien ja asuntolanohjaajien esimiehenä sekä työsuojelupäällikkönä.

VAATIMUKSET
Edellytämme viran hakijalta vähintään ammattikorkeakoulututkintoa sekä vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennus- tai kiinteistöalalta.

Arvostamme esimieskokemusta, kokemusta toiminnan talousvastuullisuudesta sekä osaamista ja kokemusta julkisista hankinnoista.

PALKKAUS
Teknisten sopimuksen mukainen tehtäväkohtainen palkka on 4.250 €/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työkokemuksen perusteella ammattialalisää.

Työsuhteessa noudatamme 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja antavat Ilkka Harkkila, 050-303 9827, ilkka.harkkila@livia.fi ja Satu Villa, 050-357 2205, satu.villa@livia.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 22.12.2019 mennessä sähköpostitse info@livia.fi.


Ammattiopisto Livia © 2019