Aikaisempien opintojen tunnustaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus saada lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja tai työkokemusta. Aikaisempien opintojen tunnustamisella pyritään välttämään opintojen päällekkäisyyttä. Ensisijaisesti luetaan hyväksi vapaasti valittavia ja yhteisiä opintoja.

Tulosta ja täytä lomake "Aikaisempien opintojen tunnustaminen", ja jätä se ops-tiiminvetäjälle tai täytä lomake Wilmassa. Toimita todistuskopiot tuutoropettajalle tai suoraan ops-tiiminvetäjälle.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja
Anneli Impola
050 373 2585

anneli.impola(at)livia.fi

 


Ammattiopisto Livia © 2018