Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus

Ammattiosaamisen näytöllä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa työtilannetta tai työprosessia. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon (tiedolliset, taidolliset ja yleiset valmiudet).

Ammattiosaaminen näytetään laajoina kokonaisuuksina aidoissa työelämän tilanteissa työssäoppimispaikoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisjakson aikana. Tarkasta ajankohdasta sopivat työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja ja opiskelija yhdessä.

Oppilaitoksessa toimii toimielin, jossa on mukana koulutuksen järjestäjän, opettajien ja  työelämän edustajat sekä opiskelijajäsen.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen lisäksi valmistuessaan erillisen ammattiosaamisen näyttöjen todistuksen. Näyttötodistukseen kirjataan kaikkien opintokokonaisuuksien näyttöpaikat ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Näyttötodistuksen allekirjoittavat oppilaitoksen edustaja ja toimielimen puheenjohtaja.

Ammattiopisto Livian maaseutuopiston Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä sivun oikeassa laidassa.


Ammattiopisto Livia © 2017