Ero, keskeytys, opinto-oikeuden siirto ja ryhmän vaihto

Joskus opinnot on syytä esim. keskeyttää tai anoa niille siirtoa. Keskeytystä, siirtoa, eroa tai ryhmän vaihtoa anotaan erillisellä lomakkeella ammattiopiston rehtorilta. Lomake palautetaan opintotoimistoon tai omalle tutoropettajalle.

Opinnot on mahdollista väliaikaisesti keskeyttää esim. äitiysloman, varusmies-/siviilipalveluksen tai määräaikaisen työpaikan saamisen takia. Opinto-oikeutta on mahdollista siirtää esim. varusmies-/siviilipalveluksen tai määräaikaisen työpaikan saamisen takia. Opinto-oikeuden siirto voidaan tehdä korkeintaan kaksi kertaa, tämän jälkeen oppilaitokseen on haettava opiskelijaksi uudelleen. Oppilaitoksen sisällä on mahdollista anoa myös ryhmän vaihtoa perustellusta syystä.


Ammattiopisto Livia © 2018