Ero, keskeytys, opinto-oikeuden siirto ja ryhmän vaihto

Opinnot on mahdollista keskeyttää esim. äititysloman, sairasloman tms takia.  Keskyttääksesi opinnot tai erotaksesi oppilaitoksesta tulee sinun täyttää erillinen opintojen keskeyttämis-/erolomake.  Lomakkeita saa opintotoimistosta ja tältä sivulta.  Täytetty lomake palautetaan opintotoimistoon.

Opiskelijasta, joka katsotaan eronneeksi ja joka ei ole esittänyt perusteltua syytä eroamiselleen, tehdään ilmoitus kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, joka ottaa ytheyttä opiskelijaan.  On tärkeää täyttää lomake huolellisesti, varsinkin viimeinen koulussaolopäivä ja perustelut keskeytykselle tai ero.  Oppilaitoksesta toiseen siirryttäessä on tärkeää muistaa merkitä uuden oppilaitoksen tiedot.

"Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa." (Nuorisolaki 1.1.2011, 7c§)


Ammattiopisto Livia © 2020