Jatko-opintomahdollisuudet

Opetussuunnitelman perusteiden mukainen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp / 3 vuotta

  • Peruskoulupohjainen
  • Ylioppilaspohjainen
  • Kaksoistutkinto lh / yo

Kolmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko- opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Näyttötutkinnon perusteiden mukainen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 120 ov / 3 vuotta

  • Monimuotokoulutus
  • Maahanmuuttajakoulutus
  • Oppisopimuskoulutus

Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin.

Yliopistoasetuksen nojalla yliopisto voi halutessaan todeta, että myös näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tuottaa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet ja kelpoisuuden yliopisto-opintoihin.

Luontevia jatkokoulutusmahdollisuuksia

Ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Ammattikorkeakoulu

Yliopisto

Lähihoitajan tutkinnon suorittanut voi myös laajentaa osaamistaan suorittamalla toisen koulutusohjelmaopintojakson.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja

Maria Axberg
0400 451363


Ammattiopisto Livia © 2020