Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto tarkoittaa samanaikaisesti suoritettavaa ammatillista perustutkintoa, lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa.

Ylioppilastutkinnossa opiskelijan on suoritettava vähintään neljä koetta: äidinkieli pakollisena sekä valinnan mukaan kolme koetta ruotsin, vieraan kielen (esim. englanti), matematiikan tai reaaliaineen kokeen joukosta. Yhdessä kirjoitettavassa aineessa on osallistuttava laajan oppimäärän kokeeseen. Ylioppilastutkintotodistuksen voi saada, kun ammatillinen perustutkinto on suoritettu.

Lukio-opintoihin toivotaan sellaisia peruskoulun suorittaneita opiskelijoita, joiden peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvona on vähintään 7,0 (lukioiden yleinen keskiarvoraja).

 Kaksoistutkinto-opinnot Maaseutuopistossa

Kaksoistutkinto voidaan suorittaa Ammattiopisto Livian Maaseutuopistossa kolmessa - neljässä vuodessa. Maaseutuopistolla on yhteistyötä Kaarinan lukion aikuislinjan, Paimion lukion ja Salon lukion kanssa.

Kaksoistutkinnossa ylioppilaskirjoitusten aloittaminen on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut 1,5 vuoden ajan ammatillisia opintoja.

Maaseutuopiston opiskelijan suorittaessa kaksoistutkintoa pääkouluna on Maaseutuopisto. Ensimmäisenä vuonna lukio-opetusta annetaan yleensä jaksoissa 2 ja 4, toisena jaksoissa 3 ja 5 ja kolmantena vuonna jaksossa 4. Jos opiskelija suorittaa lukio-opintoja päivälukiossa, on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitys erityisen suuri, sillä jaksot eivät aina mene täysin samanaikaisesti Maaseutuopistossa ja lukiossa. Jos opiskelija sen sijaan suorittaa lukio-opintoja iltaopiskeluna, pystyy hän edistämään ammatillisia opintojaan nopeammassa tahdissa kuin päivälukiossa opiskeleva.

Opiskelijan suorittaessa lukio-opintoja ne tunnustetaan soveltuvin osin ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin ja valinnaisiin opintoihin.

Lukio-opinnot tuovat vaihtelua opiskeluun, antavat hyvät valmiudet tiedon käsittelyyn, omaksumiseen ja opiskeluun ammattikorkea- tai yliopistotasolla. Kaksoistutkinnon suorittajalta vaaditaan aitoa kiinnostusta opiskeluun, sitoutumista kahden tutkinnon työmäärään, hyviä opiskelutaitoja sekä päämäärätietoista otetta.

Lisätietoja Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto: opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806 tai tiina-liisa.lehtinen@livia.fi.


Ammattiopisto Livia © 2020