Koulumatkatuki

Kela maksaa koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin.

Tuen saajan on oltava Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö. Opiskelijan ikä tai taloudellinen asema ei vaikuta tuen saamiseen vaan koulumatkan pituus ja kustannukset. Tukea voi saada niin kauan, kuin tuen piiriin kuuluvat opinnot jatkuvat.

Jotta koulumatkatuki voidaan myöntää

  • yhdensuuntaisen koulumatkan opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on oltava vähintään 10 km lyhintä reittiä pitkin
  • seutuliikennettä käyttävälle koulumatkojen kustannusten tulee olla yli 54 euroa / kk, Föli-alueella tätä rajoitusta ei ole

Koulumatkatukeen eivät ole oikeutettuja

  • etä- tai yksityisopetukseen osallistuvat
  • ei-päätoimisesti opiskelevat
  • työvoimakoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen osallistuvat
  • opiskelijat, jotka saavat tukea päivittäisiin koulumatkoihinsa muun lain nojalla
  • ulkomailla opiskelevat tai asuvat
  • Ahvenanmaalla kirjoilla olevat

Koulumatkatuen saaminen edellyttää, että ostat kalenterikuukauden ajalle halvimman mahdollisen lipun (esim. opiskelijaseutulippu). Seutuliikennettä käyttävän opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa. Föli-alueella lukuvuoden ensimmäinen latauskerta on maksuton, muut lataukset maksavat 36 euroa.

Koulumatkatukea voi saada myös omalla autolla koulumatkat kulkeva, mutta vain erityistilanteissa (esim. joukkoliikennettä ei ole tai odotusajat muodostuvat liian pitkiksi, opiskelijan sairaus tai vammaisuus, päivittäiset lastenhoitojärjestelyt). Katso tarkemmin Kelan ohjeista.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.-31.7.). Hakulomakkeita saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista ja Kelan internetsivuilta.

Hakemukset jätetään oppilaitoksen toimistoon.  Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Uusia matkalippuja ei saa ostaa valmistumisen tai opiskelujen keskeyttämisen jälkeen.

Kela
Opiskelijoiden valtakunnalliset palvelunumerot
- suomenkielinen 020 692 209
- ruotsinkielinen 020 692 229

Numeroissa palvellaan arkisin klo 8-18
 


Ammattiopisto Livia © 2020