Koulutussopimus, oppisopimuskoulutus ja rekrytointi

Voitte ilmoittaa meille yrityksenne halukkuuden toimia opiskelijoiden työssäoppimispaikkana koulutussopimuksella. Meiltä voitte myös tiedustella kesätyöntekijöitä ja valmistuvia opiskelijoita yrityksenne tarpeisiin. Lisätietoa työssäoppimisesta http://www.laakeri.info/tyoelamalle.html ja https://ohjaan.fi/.

Ota yhteyttä:

1.1.2018 alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymällä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta järjestämissään tutkinnoissa.

Oppisopimukoulutuksena on mahdollisuus suorittaa Ammattiopisto Liviassa toteutettavia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niihin liittyviä tutkinnon osia. Oppisopimus on hyvä tapa rekrytoida uusia henkilöitä tai päivittää nykyisen henkilöstön ammatillista osaamista.

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:

Luonnonvara-alat: Mia Jokinen, mia.jokinen@livia.fi p. 050 3211040 (poissa 31.5. asti, sijaisena Marja-Leena Suomi p.050 3039833, marja-leena.suomi@livia.fi)

Sosiaali- ja terveysala: Eeva Loukonen, eeva.loukonen@livia.fi, p. 050 3732751


Ammattiopisto Livia © 2018