Koulutussopimus, oppisopimuskoulutus ja rekrytointi

Voitte ilmoittaa meille yrityksenne halukkuuden toimia opiskelijoiden työssäoppimispaikkana koulutussopimuksella. Meiltä voitte myös tiedustella kesätyöntekijöitä ja valmistuvia opiskelijoita yrityksenne tarpeisiin. Lisätietoa työssäoppimisesta http://www.laakeri.info/tyoelamalle.html ja https://ohjaan.fi/.


Ota yhteyttä:

Maaseutuopisto: Mia Jokinen mia.jokinen@livia.fi p. 050 3211040.

Sosiaali- ja terveysopisto: Annastiina Hedman annastiina.hedman@livia.fi p. 050 3732760

Kalatalous- ja ympäristöopisto: Essi Erävesi essi.eravesi@livia.fi p. 0405842981

 

1.1.2018 alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymällä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta järjestämissään tutkinnoissa.

Oppisopimukoulutuksena on mahdollisuus suorittaa Ammattiopisto Liviassa toteutettavia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niihin liittyviä tutkinnon osia. Oppisopimus on hyvä tapa rekrytoida uusia henkilöitä tai päivittää nykyisen henkilöstön ammatillista osaamista.

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä koulutussuunnittelija Mia Jokiseen, mia.jokinen@livia.fi p. 050 3211040


Ammattiopisto Livia © 2018