Maahanmuuttajataustaisten infopiste

Neuvontapiste Infotori Turussa

INFOTORI Matalankynnyksen neuvontapiste

Infotori tarjoaa maksutonta neuvontaa 13 eri kielellä:

 • albania
 • arabia
 • dari
 • englanti
 • espanja
 • kurdi
 • pashto
 • persia
 • ruotsi
 • somali
 • suomi
 • thai
 • venäjä

Neuvontapisteen osoite on Linnankatu 55 K, 20100 Turku. Avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00 -18.00, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 - 15.00.

Tavoitteena on antaa tietoja ja neuvontaa asiakkaan omalla kielellä ja vastata moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, joita maahanmuuttajilla on.

Oman kulttuurin edustaja osaa jakaa tietoa ymmärrettävästi ja pystyy myös olemaan vertaistukena maahanmuuttajan kotoutuessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Suullinen viestintä on todettu tärkeäksi menetelmäksi maahanmuuttajille tiedottamisessa. Tavanomaiset menetelmät eivät tavoita kaikkia maahanmuuttajia.

Palvelu on tarkoitettu Turun ja lähikuntien asukkaille. Kaikkia palvellaan riippumatta Suomeen tulon syistä. Neuvontaa ja opastusta annetaan mm. seuraaviin asioihin liittyen:

 • taloudelliset ongelmat ja sosiaaliturva
 • oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat
 • työelämä
 • asuminen
 • koulutus
 • lainopilliset kysymykset
 • asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden täyttäminen

Omakieliset neuvojat eivät tee päätöksiä, vaan ohjaavat tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Neuvontapisteeseen voi tulla suoraan päivystysaikana tai ajanvarauksella.

Päivystystä on yhteensä  42 tuntia viikossa. Infotorin toimintaa koordinoi vastaavana neuvojana toimiva projektityöntekijä.

Omakieliset neuvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Sondip ry:ltä eli Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry:ltä. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajayhdistysten roolia kotouttamistyössä ja arvostaa yhdistysten kulttuuriasiantuntemusta.

Infotorin vastaava neuvoja Alas Ali puh. 040 175 9582.


Ammattiopisto Livia © 2018