Muita tukia

1. Opintolainan korkoavustus

Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa erääntyneet opintolainan korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.
Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille.

Lisätietoja Kelasta tai  www.kela.fi  -> Opiskelijat
 

2. Vuorotteluvapaa ja –korvaus

Vuorotteluvapaa perustuu kokoaikatyössä olevan työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen sopimukseen. Työntekijä jää määräajaksi vapaalle, yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäiväksi.

Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 % hänen työttömyyspäivärahansa määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia.

Jos työssäoloaikaa ennen vapaan alkamista on 25 vuotta,  vuorottelukorvaus on 80 % työttömyyspäivärahan määrästä. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Lisätietoja saat työvoimatoimistoista tai  www.mol.fi
 

3. Koulutuspäiväraha

Työttömän työnhakijan omaehtoiseen koulutukseen.

Jos pitkään työelämässä ollut työtön työnhakija opiskelee päätoimisesti ja omaehtoisesti, niin että opiskelu edistää hänen ammatillisia valmiuksiaan, hänellä on mahdollisuus saada koulutuspäivärahaa.

Lisätietoja työvoimatoimistoista ja Kelasta tai  www.kela.fi  -> Henkilöasiakkaat -> Työttömät


Ammattiopisto Livia © 2018