Opinto-ohjaus

Kaipaatko opinto-ohjausta?

Opinto-ohjaajalle voit varata ajan jos kaipaat tukea tai apua esim. seuraavissa asioissa:
- Opiskeluun liittyvissä asioissa esim. valinnaiset opinnot tai koulutusohjelmavalinnat
- Opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa
- Opiskelijan koulu- ja/tai koulutusohjelmavaihdoissa
- Opiskelijan opintojen keskeyttämiseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen liittyvissä asioissa
- Jatko-opiskelumahdollisuuksiin liittyen ja muiden jatkosuunnitelmien tekoon

Opinto-ohjaajan työhuone löytyy Kiesikadulta, toisesta kerroksesta.

Opinto-ohjausta tulee sisältyä perustutkintoon vähintään 1,5 ov (OPH:n määräys 7/011/2001).

Koko oppilaitoksen henkilöstö osallistuu oppilaiden ohjaamiseen. Myös opinnoissaan jo pidemmälle ehtineet opiskelijat ohjaavat vasta-alkajia. Opiskelijatuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat oppimisympäristöön ja toimintatapoihin. He opastavat myös opintoihin liittyvissä valinnoissa ja kertovat omista opiskelukokemuksistaan. Tämän toiminnan painopiste on opiskelun alkuvaiheessa.

Kullekin opiskelijalle nimetään myös opettajatuutori, joka tukee ja ohjaa opiskelijan ammatillista kasvua ja seuraa opintojen edistymistä. Työskentelytapoja ovat tapaamiset, keskustelut, oppimispäiväkirjat ja portfoliot. Oma opettajatuutori on se, jonka kanssa opiskelija ensisijaisesti keskustelee omista opiskeluun liittyvistä asioistaan.

Oppilaitoksessa toimii myös opiskelijahuoltotyöryhmä, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijaa, kun tilanne sitä edellyttää.

Tähän ryhmään kuuluvat:

  • opinto-ohjaaja
  • psykologianopettaja
  • terveydenhoitaja
  • opiskelijan opettajatuutori
  • opiskelija, jonka asiaa käsitellään
  • alaikäisen opiskelijan huoltajat

Ryhmän toiminta on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuteen sitovaa.

Linkki ajanvaraukseen, lue ensin ajanvarauksen ohjeet:
http://doodle.com/24mfvsnq8w5a4n52

Tervetuloa! Ratkotaan yhdessä opiskeluun liittyvät pulmasi!

Opinto-ohjaaja:

Anneli Impola
050 373 2585
etunimi.sukunimi@livia.fi 

 

 

 


Ammattiopisto Livia © 2018