Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tavoitteena on turvata opiskelijalle edellytykset saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja oppimista.

Opiskelijahuoltotyön avulla pyritään edistämään oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisemään koulutuksen keskeytymistä.
Opiskelijahuollon perustana on laaja ja hyvä moniammatillinen yhteistyö nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi koko opistoyhteisön voimin.

Opiskelijahuolto pyrkii toimimaan matalan kynnyksen periaatteella, lähellä opiskelijaa. Toiminnan lähtökohtana on, että opiskelijan tarvitsema tuki pystytään järjestämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja oikea-aikaisesti.

Opiskelijahuollossa toimivat mm. seuraavat henkilöt:

Kalatalous- ja ympäristöopisto:
- Opinto-ohjaaja Maria Axberg, 040 045 1363, maria.axberg@livia.fi 
-
 Terveydenhoitaja Hedda Mattsson, 040 488 5505, hedda.mattsson@parainen.fi

Maaseutuopisto Tuorla ja Paimio:
- Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806, tiina-liisa.lehtinen@livia.fi
- Terveydenhoitaja/Paimio Jenni Jokinen (sijainen), 050 383 4515, jenni.jokinen@paimio.fi,
- Terveydenhoitaja/Tuorla Sonja Sinisalo, 050 373 1407, sonja.sinisalo@kaarina.fi

Sosiaali- ja terveysopisto:
- Opinto-ohjaaja
Anneli Impola, 050 373 2585, anneli.impola@livia.fi
- Terveydenhoitaja Noora Kansonen (sijainen), 050 595 4015, noora-tuulia.kansonen@kaarina.fi

Jokaisen opiston käytössä:  
- Kuraattori Janna Aksela, 050 406 875, janna.aksela@livia.fi
Oppilaitospappi Atte Airaksinen, 040 341 7349, atte.airaksinen@evl.fi

Lisätietoja löydät liitteestä ja opiskelijan oppaasta.


Ammattiopisto Livia © 2018