Oppisopimus

1.1.2018 alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymällä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta järjestämissään tutkinnoissa.

Oppisopimukoulutuksena on mahdollisuus suorittaa Ammattiopisto Liviassa toteutettavia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niihin liittyviä tutkinnon osia.  Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii ensin omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Myös yrittäjä voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoa vastaavia työtehtäviä, päätoimista työskentelyä sekä työpaikkaohjaajaa.

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakemus alla olevien linkkien kautta:

Haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen:

HAE KOULUTUKSEEN

Haku sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutukseen:

https://wilma.livia.fi/browsecourses

Liviassa käynnistyy myös oppisopimusryhmiä eri koulutusaloilla. Nyt haussa olevat:

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta:

  • Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön.
  • Yrittäjät voivat oppisopimuksella hankkia omaan ammattialaansa liittyvän tutkinnon tai tutkinnon osia.
  • Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella mm. oppilaitoksen tilat ja verkko-opetus. Oppisopimuksen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä opiskeltava tutkinto.
  • Oppisopimus on määräaikainen ja se perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Oppisopimus voidaan tehdä uuteen tai jo voimassaolevaan työsuhteeseen. Oppisopimukseen sovelletaan työsuhteessa tai virkasuhteessa sovellettavaa lainsäädäntöä.
  • Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjä maksaa opiskelijalle hakemuksesta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta päivärahaa ja perheavustusta sekä korvausta majoittumis- ja matkakustannuksista.
  • Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta, lisätietoa täältä.

Lisätietoja oppisopimuksista:


Ammattiopisto Livia © 2020