Peimarin KKY

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 5.9.2019 (19/0233/1) asianomaisen valituksesta koskien Peimarin koulutuskuntayhtymän viran purkamista. Hallinto-oikeus on hylännyt asianomaisen valituksen.

(julkaistu 13.9.2019)   

             

Yhtymähallituksen kokoukset 2019, osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Kokouspäivä tiistai, kokous klo 17.00  

 • 15.1.2019
 • 19.2.2019
 • 19.3.2019
 • 16.4.2019 (kokous peruttu käsiteltävien asioiden puutteen vuoksi)
 • 21.5.2019
 • 18.6.2019 (klo 16)


Heinäkuussa ei pidetä kokousta

 • 20.8.2019
 • 17.9.2019
 • 15.10.2019
 • 19.11.2019
 • 10.12.2019 (Tuorla joululounas ja henkilöstön rnuistaminen klo 14.30,
  kokous klo 16.00)

Yhtymävaltuuston SULJETTU kokous 27.8.2019 klo 17.00. Ei julkisuuden peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 24 kohta 17

Yhtymävaltuuston kokous pidetään torstaina 31.10.2019 klo 17.00 Tuorlan koulurakennuksen auditoriossa

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.


Ammattiopisto Livia © 2019