Tietoa nuorisokoulutuksesta

KOULUTUSTA NUORILLE

Ammattiopisto Liviassa on nuorisoasteen opiskelijoille tarjolla ammatillisia perustutkintoja luonnonvara-alalla ja sosiaali- ja terveysalalla. Ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Lukio tai aikaisemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto lyhentää opiskeluaikaa. Opintoihin sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista sekä ammattiosaamisen näytöt.

Perustutkinnot Ammattiopisto Liviassa

 • Kalatalouden perustutkinto, 180 osp
  • kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastuksenohjaaja, kalastaja
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp
  • luonto- ja ympäristöneuvoja, luonnonvaratuottaja, ympäristöneuvoja
 • Maatalousalan perustutkinto, 180 osp
  • eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä
 • Metsäalan perustutkinto, 180 osp
  • metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäenergian tuottaja, metsäkoneenkuljettaja
 • Puutarhatalouden perustutkinto, 180 osp
  • puutarhuri, valittavana viheralan, puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelmat
  • puutarhuri erityisopetus, puutarhatuotannon koulutusohjelma
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp
  • lähihoitaja

Jatko-opintomahdollisuudet

Kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa sitä että ammatillisen perustutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Luontevan jatkokoulutusmahdollisuuden perustutkinnon suorittaneelle tarjoavat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.  Lisätietoja Ammattiopisto Liviassa tarjottavista lisäkoulutuksista, eli ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, löytyy aikuiskoulutusten esittelyistä vasemman valikon eri koulutusalojen kohdalta.

Ammattiopisto Liviassa on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

Ammattiosaamisen näytöt

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus

Ammattiosaamisen näytöllä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa työtilannetta tai työprosessia. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon (tiedolliset, taidolliset ja yleiset valmiudet).

Ammattiosaaminen näytetään laajoina kokonaisuuksina aidoissa työelämän tilanteissa työssäoppimispaikoissa. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu työssäoppimisjakson loppupuolelle. Tarkasta ajankohdasta sopivat työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja ja opiskelija yhdessä.

Oppilaitoksessa toimii toimielin, jossa on mukana koulutuksen järjestäjän, opettajien ja  työelämän edustajat sekä opiskelijajäsen.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen lisäksi valmistuessaan erillisen ammattiosaamisen näyttöjen todistuksen. Näyttötodistukseen kirjataan kaikkien opintokokonaisuuksien näyttöpaikat ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Näyttötodistuksen allekirjoittavat oppilaitoksen edustaja ja toimielimen puheenjohtaja.

 


Ammattiopisto Livia © 2017