Työssäoppiminen

Työssäoppimisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan perustuvaa ohjattua ja tavoitteellista, ammatillista työskentelyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Oppilaitoksessa opiskelun ja työtilanteissa tapahtuvan työssäoppimisen yhdistämisellä turvataan opiskelijoille työelämälähtöinen ammattitaito. Työssäoppimisesta ei pääsääntöisesti makseta palkkaa.

Oppilaitoksen työssäoppimisesta vastaavat opettajat hankkivat työssäoppimispaikat keskitetysti sosiaali- ja terveysalalla. Luonto- ja ympäristöalalla oppilaat hankkivat työssäoppimispaikkansa pääsääntöisesti itse. Nimetyt työpaikkaohjaajat ja opettajat sekä opiskelijat vastaavat työssäoppimisesta sovitun työnjaon mukaan. Opinnot koostuvat tavoitteiden mukaisesta työpaikassa työskentelystä, kirjallisista tehtävistä ja arvioinnista.

1.8.2006 tulivat opetussuunnitelman osaksi ammattiosaamisen näytöt. Työpaikkaohjaaja ottaa vastaan myös ammattiosaamisen näytön.

Työssäoppimista sisältyy kaikkiin tutkintoihin.

 

 


Ammattiopisto Livia © 2017