Valmistuvan lähihoitajan rekisteröityminen

Rekisteröityminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira


Ammattihenkilöitä, joilla on koulutuksensa perusteella oikeus käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä, on mm. lähihoitaja.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valvira merkitsee rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan tulee hakea merkitsemistä nimikesuojattuna ammattihenkilönä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (TERHIKKI). Henkilö merkitään rekisteriin omasta hakemuksestaan.

Oppilaitokset voivat kuitenkin hakea merkitsemistä rekisteriin opiskelijoiden puolesta niin sanottuna yhteishakemuksena.

Terveydenhuollon nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröimisestä annetut todistukset ovat maksullisia; maksut määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1262/2004) perusteella.

Oppilaitoksen yhteishakemuksesta annetut todistukset maksavat 40 euroa, opiskelijan itse jättämästä hakemuksesta annetut todistukset maksavat 76 euroa.
Todistukset postitetaan hakijoille kotiin, jolloin maksuun lisätään postiennakkokulu.

Täytä hakemuslomake ja palauta oppilaitoksen toimistoon viimeistään valmistumispäivänä.

Lomakkeita on 2. kerroksen opiskelijatilan lomakelokerikossa tai voit tulostaa sen netistä. Mikäli rekisteröintiä haetaan oppilaitoksen yhteishakemuksena, hakemukseen ei tarvita liitteitä.

 LISÄTIETOJA

www.valvira.fi  ->Ammattioikeudet


Ammattiopisto Livia © 2018