Ympäristöasiaa

Kestävä kehitys ammattiopisto Livian Maaseutuopistossa

Ammattiopisto Livian maaseutuopistossa kestävän kehityksen mukainen toiminta kuuluu jokaiselle. Luonnonvara-alalla toimijalta edellytetään toiminnan kestävyyttä, esimerkiksi kestävää luonnonvarojen käyttöä, muutoin toiminnalla ei ole jatkuvuutta. Kestävä kehitys näkyy koulun toiminnassa esimerkiksi uusiutuvaan energiaan panostamisessa ja viljelymaiden kunnosta huolehtimisessa.

Maaseutuopisto on sitoutunut koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen toimintaan, josta merkkinä opisto on keväällä 2013 saanut OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Tällä hetkellä sertifikaatti on katkolla, mutta tarkoitus on kuluvana vuonna hakea sertifikaattia uudelleen. Kyseessä on vapaaehtoinen sopimus, jossa opisto sitoutuu noudattamaan tiettyjä kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassaan. Opiston tulee myös pyrkiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti eteenpäin ja raportoida kehityksestä vuosittain sertifikaatin myöntäneelle OKKA-säätiölle. (http://www.koulujaymparisto.fi/)

Tärkeänä osana sertifikaatin saamisessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä ovat kestävän kehityksen neljä osa-aluetta: ympäristö, talous kulttuuri sekä sosiaalisesti kestävä kehitys. Jotta opiston toiminta tukisi kunnolla kestävää kehitystä, tulee sen ottaa kaikki neljä osa-aluetta huomioon. Kestävän kehityksen vaaliminen koskee niin henkilökuntaa kuin kaikkia opiskelijoita.
Uutena opiskelijana voit kysyä neuvoa kestävän kehityksen toimintatavoista erityisesti tutoreiltasi, mutta myös kaikilta muilta vanhemmilta opiskelijoilta sekä kaikilta henkilökunnan jäseniltä.

Kestävän kehityksen ohjelma

 1.      Vähennämme energian ja veden käyttöä

 • tavoitteena edelleen kehittää säästäviä menetelmiä energian ja veden käytössä
 • päivitetään ohjeistuksia
 • kampanjoita esim. valojen sammuttamisesta
 • suosimme uusiutuvaa ja itse tuotettua energiaa

 2.      Ehkäisemme jätteiden syntyä ja edistämme kierrätystä

 • kehitämme opastusta ja ohjeistusta
 • lisäämme moodlen ja OneDriven käyttöä jolloin paperijäte vähenee
 • aloitamme muovin kierrättämisen

 3.      Otamme huomioon ravinnon ja terveyden hyvinvoinnin kehittämisessä ja ympäristöasioiden parantamisessa

 • hyvinvointiviikon järjestäminen
 • keittiössä panostetaan lähiruokaan ja luomuun
 • liikuntapäivät

4.      Parannamme entisestään opiskelijahuollon toimintaa ja opiskelujen tukea

 • laadukas ja ajantasainen opiskelijahuolto, opinto-ohjaajat ja kuraattoripalvelut saatavilla
 • opettajatuutorit keskeisessä osassa oppimisen ja opintojen tukena
 • oppilaskuntatoiminta vahvistaa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia

 5.      Pidämme huolta henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista

 • hyvinvointisopimus: sovitaan yhteisistä käytöstavoista, myös opiskelijat osallistuvat suunnitteluun
 • hyvän työilmapiirin luominen kuuluu kaikille
 • kiusaamiselle ehdoton kielto​

AMMATTIOPISTO LIVIA MAASEUTUOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA

Ammattiopisto Livian maaseutuopisto on kahdessa toimipisteessä toimiva luonnonvara-alan opisto. Livian maaseutuopistossa toimijoiden oikeus ja velvollisuus on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan noudattaminen ja kehittäminen. Opiston toiminnalla on sijaintinsa takia suora vaikutus Itämeren tilaan, arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, perinnebiotooppeihin ja Natura-alueeseen. Toimintamme tulee olla esimerkkinä muille alueen luonnonvara-alan toimijoille.

Opistomme noudattaa kestävän kehityksen periaatetta ottamalla huomioon toiminnan ympäristövaikutukset ja pyrkimällä haitallisten vaikutusten torjumiseen. Kestävä kehitys on ympäristönhoidon lisäksi hyvien sosiaalisten olojen ylläpitoa ja talouden huomioon ottavaa toimintaa.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristöä ja työturvallisuutta koskevia lakeja sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä. Seuraamme lainsäädännön kehitystä ja pyrimme ennakoimaan tulevia vaatimuksia. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme vastaamaan yhteistyökumppaniemme odotuksiin ympäristökäyttäytymisessämme.

Pyrimme toiminnallamme ilmastonmuutoksen torjuntaan esimerkiksi energian ja materiankulutuksen vähentämisellä sekä liikkumisen järkeistämisellä. Panostamme lajitteluun asianmukaisilla astioilla ja helposti luettavilla lajitteluohjeilla. Tavoitteenamme on myös toiminnasta syntyvien jätteiden määrän vähentäminen ja hankintojen ympäristövaikutusten huomioon ottaminen. Maatalous-, metsä- ja puutarhatöissä pyrimme toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen lieventämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Takaamme kaikille tasapuolisen mahdollisuuden oppimiseen kohdellen kaikkia tasa-arvoisesti ja antaen tukea aina tarvittaessa. Haluamme varmistaa turvallisen ja viihtyisän työympäristön opiskelijoille sekä henkilökunnalle riittävän neuvonnan ja tiedotuksen avulla.

Sisällytämme kestävän kehityksen periaatteita kaikkien alojen opintoihin. Koko opiston periaate on toimia tavalla, joka edistää työyhteisömme, elinympäristömme ja yhteiskunnan terveyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden paranemista. Tätä tavoitetta eteenpäin ajamaan on perustettu koulun henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuva tiimi, joka keskustelee ja suunnittelee toimintaa ottaen huomioon opistossa toimijoiden sekä sidosryhmien toiveet. Tavoitteena on hyvän ympäristön säilyttäminen ja epäkohtien korjaaminen.

Seuraavassa on tiivistelmä joistakin kestävää kehitystä koskevista asioista uusille opiskelijoille. Ohjeet on annettu yleisellä tasolla ja ne koskevat ennen kaikkea toimintaa asuntoloissa, mutta ohjeita voi soveltaa myös muuhun työskentelyyn opistossa ja omiin toimintatapoihin yleensä.

Energian säästäminen

 • Sammuta tietokone tai ainakin sen näyttö, jos kukaan ei ole heti tulossa tietokoneelle jälkeesi.
 • Ota kännykän laturi pois seinästä mahdollisimman nopeasti latautumisen jälkeen, sillä laturi kuluttaa sähköä aina ollessaan kytkettynä pistorasiaan.
 • Käytä lohkolämmitintä talvella auton esilämmittämiseen, mutta älä pidä lämmitintä turhaan päällä (maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan). Opistossa on vuokrattavana lämmityspaikkoja, kysele asiaa toimistosta.
 • Vältä turhaa huoneiden tuulettamista, tuuleta nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan ristivedolla.
 • Pyydä asuntolanhoitajalta apua, jos asuntolan ikkunat vetävät tai lämpöpatterit lämpiävät liikaa/huonosti.
 • Säädä lämpöpattereiden lämpö pienemmäksi, jos olet pitkään poissa (esim. viikonlopun ajan).
 • Älä peitä lämpöpattereita huonekaluilla tai verhoilla.
 • Jos sinulla on kylmä, lisää aluksi vaatteita ja säädä vasta sitten tarvittaessa patteria isommalle.
 • Jos sinulla on kuuma, vähennä ensin lämpöpatterin lämpötilaa ja aukaise ikkuna vasta viimeisenä vaihtoehtona.
 • Verhojen vetäminen ikkunan eteen yön ajaksi auttaa pitämään huoneen lämpimänä myös pakkasöinä.
 • Vähentämällä huoneen lämpötilaa yhdellä asteella, vähennät energiankulutusta noin 5 %.
 • Sammuta turhaan palavat valot ja turhaan päällä olevat sähkölaitteet.
 • Sulje tietokone, televisio ja muut vastaavat laitteet virtakytkimestä, jotta myös valmiustila menee pois päältä.
 • Pesemällä pyykkisi 40 ºC:ssa 60 ºC sijaan, vähennät sähkönkulutuksen puoleen.
 • Anna ruuan jäähtyä kunnolla ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
 • Käytä hellan levyistä sitä, joka vastaa parhaiten käyttämäsi astian kokoa.
 • Käyttämällä kattilan päällä kantta, voit pienentää energiankulutusta huomattavasti.
 • Keitä vettä vain tarvitsemasi määrä, sillä ylimääräisen veden keittämiseen kuluu turhaan energiaa, käytä mieluummin vedenkeitintä kuin sähkölevyä.
 • Suosi mikroaaltouunia sähköuunin sijaan, jos sinulla on sellainen käytettävissä.

Veden säästäminen

 • Älä tiskaa juoksevan veden alla, sillä se voi lisätä veden kulutusta 35 litrasta jopa 150 litraan.
 • Ilmoita asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle vuotavasta hanasta tai vessanpöntöstä.
 • Sulje vesihana hampaiden pesun ajaksi.
 • Vältä pitkää suihkussa oleilua.
 • Hanan sulkeminen saippuoinnin ajaksi suihkussa säästää ämpärillisen vettä.
 • Pesemällä pyykkisi täysinä koneellisina säästät niin vettä kuin energiaakin.

Jätteiden lajittelu ja materiaalin säästäminen

 • Paras jäte on syntymätön jäte.
 • Jos tuotat jätettä, lajittele se mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.
 • Valmista ruokaa vain tarvitsemasi määrä tai syö sitä vielä seuraavanakin päivänä.
 • Hanki syötävää vain sen verran kun todella tarvitset ja jaksat syödä.
 • Pidä huoli siitä, että säilytät ruokia oikeassa lämpötilassa ; jääkaapissa lämpötilan tulisi olla + 2-5 astetta ja pakastimessa noin –18 astetta.
 • Älä annostele pesuainetta enemmän kuin on tarve.
 • Suosi ostoksissasi tuotteita, jotka ovat kevyesti pakattuja.
 • Kopioi kaksipuolisesti ja vältä turhaa kopioimista.
 • Noudata jätteiden lajitteluohjeita, opistoissa ja asuntoloissa lajitteluohjeet ovat helposti löydettävissä. Pidä jätteiden lajitteluohjeet aina näkyvällä paikalla, äläkä heitä niitä pois. Mikäli et löydä ohjeita kysy asuntolanhoitajalta tai opettajilta.
 • Jos jäteastioita ei ole asuntolassa tarpeeksi, ilmoita asiasta asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle.

Sosiaalisesti kestävä kehitys

 • Noudata opiston ja asuntolan järjestyssääntöjä, ne on tehty lisäämään kaikkien viihtyvyyttä ja lisäävät työskentely-ympäristön turvallisuutta.
 • Ilmoita havaitsemistasi epäkohdista, esimerkiksi kiusaamisesta, aina eteenpäin opettajatutorillesi.

Ammattiopisto Livia © 2020