Alakohtaiset hankkeet

LUOMUMPI VARSINAIS-SUOMI

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta 236 744,76 €.

Hankkeen toteuttavat Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

 

 

HARMAAHYLKEEN PASSIIVISEN METSÄSTYKSEN MAHDOLLISUUDET SAARISTOMERELLÄ JA SELKÄMERELLÄ

Rahoitus: EMRK, Saaristomeren, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmät
​Toteutusaika: 1.8.2016-31.12.2018
​Budjetti 58 905 euroa
​Hankkeen yhteyshenkilöt: Arto Katajamäki ja Esa Lehtonen (Luke)

Hankkeen tavoitteena on testata menetelmiä ja keinoja harmaahylkeiden kalastuselinkeinoille ja kalanviljelylle aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi ja lisätä tietoisuutta harmaahylkeen luontaisesta käyttäytymisestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.
Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutuksia harmaahylkeen oikeaoppiseen käsittelyyn riistana sekä metsästysetiikkaan. Tavoitteena on luoda Saaristomeren alueelle käytänteitä harmaahylkeen passiiviselle metsästykselle kalanpyydyksillä ja verkkokasseilla ja lisätä hylkeiden arkuutta ihmistä kohtaan. 

 

KUNTOA, KIERTOA, KASVIPEITTEISYYTTÄ RANTALOHKOILLE

Rahoitus: Ympäristöministeriö (RAKI ohjelma)
Toteutusaika: 2.5.2015–31.3.2018
Budjetti: 21 902 €, omarahoitus 5 054 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa siemennurmien, myyntiheinän ja kuminan viljelyn esittelykasvustot ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä sekä Luke Ylistaron toimipisteessä. Kasvustoja esitellään pellonpiennarpäivissä ja tuloksista viestitään viljelyn edistämistapahtumissa, näyttelyissä ja seminaareissa sekä oppilaitosten koulutuksessa sekä verkkosivulla. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus LUKE.

Ammattiopisto Livian osuus hankkeessa on toteuttaa esittelykasvustot Tuorlassa. Esittelykasvustojen viljelyssä havainnollistetaan ravinteiden kierrätystä perustamisessa (lanta & mädätysjäännös) ja tuotantovuosina (lietelanta & rejektivesi) sekä tuotetaan tietoa viljelyn ympäristövaikutuksista suhteessa ohran viljelyyn.
Lisätietoa hankkeesta löydät tästä
Lisätietoa Saaristomeren tilan parantamista ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (RAKI) tästä

 

RAVINNE- JA ENERGIATEHOKAS MAATILA


Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, biotalousraha)
Toteutusaika: 1.1.2016-30.6.2018
Budjetti: kokonaisrahoitus on 300 000 euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän osuus 15 000 euroa
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on luoda ravinne ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotetaan uutta oppimateriaalia.


FUTURE CROPS

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.5.2016–30.4.2019
Budjetti: 512 096 €,  josta Livian osuus n. 20 000 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia tiedon siirtoa lisäämällä, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön aktivoimisella sekä kuluttajien kiinnostusta kasvattamalla. Tiedon välittämisessä ovat keskeisessä asemassa pellonpiennartilaisuudet ja seminaarit. Lisäksi hankkeessa perustetaan kasvien viljelyn havaintoruutuja jotka toimivat esittelyalustoina myös tapahtumien ulkopuolella.

Peimarin koulutuskuntayhtymän toimenpiteinä hankkeessa on osallistua tiedotustoimintaan ja seminaaripäivien järjestelyihin sekä perustaa havaintoruutuja erikoiskasvien viljelyyn.  


NESTEMÄISTEN RAVINTEIDEN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA

Rahoitus: Ympäristöministeriö, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.1.2017–31.12.2018
Budjetti: 326 537 €,  josta Livian osuus n. 14 000 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä ja Tomi Laaksonen

Hankkeessa pureudutaan kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden käytön ongelmakohtiin kuten logistiikkaan ja levitykseen. Hankkeessa testataan nestemäisten lannoitteiden levitystä olemassa olevalla kalustolla tai niihin tehtävillä pienillä muutoksilla. Hanke tuottaa maatiloille tietoa kierrätysravinteiden käytöstä ja lannoitteiden tarkentamisesta.  Tuorlan koulutilalla modifioidaan levityskalustoa ja testataan lannoitteiden levitystä.


Ammattiopisto Livia © 2018