Hyvin tekemistä länteen 2019

Opetushallitus on myöntänyt valtionrahoitusta hankkeelle Hyvin tekemistä Länteen 2019.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa päivitetään ja kehitetään koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää ja prosesseja uuden lain mukaisiksi sekä kehitetään ohjeiden sijoittelua henkilöstöä parhaiten hyödyttävällä tavalla. Palautekyselyt päivitetään ja parannetaan kentältä saadun palautteen systemaattista keräämistä.

Kehittämisen painopisteet Ammattiopisto Liviassa:

  1. Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti
  2. Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.

Hankkeen toteuttamisaika on 14.12.2018 - 31.12.2019. Yhteyshenkilönä toimii laatuvastaava Tarja Virtanen, tarja.virtanen@livia.fi.


Ammattiopisto Livia © 2020