KANRA II - projekti

KANRA II – Kannattavuutta Rannikkokalastukseen II

 

Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin hallinnoima KANRA II – projekti (1.3.2008 – 31.7.2010) pyrki nimensä mukaisesti edistämään toimialueensa rannikolla harjoitettavan ammattikalastuksen kannattavuutta.  Hankesuunnitelma perustui KANRA I – hankkeen tuloksiin erityisesti pyydyskokeilujen osalta sekä ensikäden tietoon ammattikalastuksen tilasta Saaristomerellä ja Selkämerellä.

Harmaahylkeiden lukumäärä ja hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen määrä kasvaa jatkuvasti, ja verkkokalastus on käynyt paikoitellen mahdottomaksi.  Hankkeen tärkein tehtävä oli hylkeenkestävien pyydysten kehittäminen yhä tehokkaammiksi, varmemmiksi ja helpommiksi käsitellä. Koska hylkeenkestävä ponttonirysä ei sovellu kaikille alueille, sen rinnalle pyrittiin löytämään myös muita vaihtoehtoisia pyydyksiä.

Paikalleen ankkuroitujen pyydysten toimivuus riippuu pitkälti kalojen reaktioista, joten Push Up - rysien kehittämisen edellytyksenä oli päästä dokumentoimaan kalojen ja hylkeiden käyttäytymistä pyydyksissä. Tämä toteutettiin vedenalaiskuvausten avulla. Tietämyksemme mukaan tämänkaltaista dokumenttia kuvattiin nyt ensimmäistä kertaa.

Uudeksi kokeiltavaksi pyydykseksi valittiin virolainen Mutnik – kuhanuotta. Lisäksi kehitettiin katiskan koentatekniikkaa.

Projektin toimialueena olivat rannikko- ja saaristoalueet Särkisalon ja Merikarvian välillä ja kohderyhmänä näiden alueiden päätoimiset, rannikolla toimivat kalastajat.

Lisätietoja projektikoordinaattori Maria Saarinen

puh. 045 6722 688 tai maria.saarinen@livia.fi
 

KANRA II -projektin raportit.


Ammattiopisto Livia © 2018