LUMAKO - NALAUT

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke 2011 - 2013

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeessa alan täydennyskoulutusta kehitetään ja yhtenäistetään tuottamalla asiantuntijaverkoston yhteistyönä noin 20 käytännönläheisen opintojakson kurssipaletti, josta osallistujat voivat valita haluamansa ja tarvitsemansa koulutukset. Hankkeeseen osallistuvissa yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään kursseja luonnonhoitoon ja ympäristötöihin liittyvistä eri teemoista liittyen taajama-alueisiin ja rakennettuihin ympäristöihin, perinnebiotooppeihin ja -maisemiin tai vesiensuojeluun, vesistö- ja rantakohteisiin.

Varsinais-Suomen maakunnassa täydennyskoulutuskursseja järjestää Ammattiopisto Livia. Kurssien aiheita käsitellään niin ympäristönhoitotöitä jo urakoivien kuin aloittelevien yrittäjien että hoitotöitä maastossa tekevien työntekijöidenkin kannalta. Lisäksi järjestetään luonnon- ja maisemanhoitotöihin perehdyttävää koulutusta, jossa ympäristöä ja ympäristönhoitopalveluja käsitellään laajoina kokonaisuuksina. Kursseilla tutustutaan ammattilaisten toteuttamiin työkohteisiin ja tarkastellaan luonnon- ja maisemanhoitotöiden hyötyjä mahdollisimman monesta eri näkökulmasta.

Hankkeen nettisivut löytyvät täältä:

http://www.luontoyrittaja.fi/LUMAKO/

Kysy lisää:

Helena Särkijärvi
Luonto- ja ympäristöala
Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala
02 4546 371, 040 820 7430, helena.sarkijarvi@livia.fi, www.livia.fi

tai

Aana Vainio, projektipäällikkö
Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto Kampusranta 9C, 60321 SEINÄJOKI
050 415 1163, 09 191 40 725
aana.vainio@helsinki.fi
www.luontoyrittaja.fi/LUMAKO
www.helsinki.fi/ruralia
 


Ammattiopisto Livia © 2018