Nestemäisten ravinteiden käyttö maataloudessa

Rahoitus: Ympäristöministeriö, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.1.2017–31.12.2018
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, timo.teinila@livia.fi, p. 050 4068735 ja Tomi Laaksonen, tomi.laaksonen@livia.fi, p.050 4132597.  

Hankkeessa pureudutaan kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden käytön ongelmakohtiin kuten logistiikkaan ja levitykseen. Hankkeessa testataan nestemäisten lannoitteiden levitystä olemassa olevalla kalustolla tai niihin tehtävillä pienillä muutoksilla. Hanke tuottaa maatiloille tietoa kierrätysravinteiden käytöstä ja lannoitteiden tarkentamisesta.  Tuorlan koulutilalla modifioidaan levityskalustoa ja testataan lannoitteiden levitystä.


Ammattiopisto Livia © 2018