Nuorille

Livian koulutustarjonta nuorille

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja tai maaseutuyrittäjä (pienryhmäkoulutus)

Koulutus alkaa elokuussa 2020.

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Seuraava koulutus alkaa ke 12.08.2020

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Kalatalouden perustutkinto

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019 ja kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Ammattikalastaja - Kalanjalostaja - Kalastusmatkailu - Kalanviljely

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Maaseutuopisto Kaarina (Piikkiö)

Maaseutuopistossa voit opiskella joko luonto- ja ympäristöneuvojaksi tai luonnonvaratuottajaksi. Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Luonnonvaratuottaja

Maatalousalan perustutkinto, Maaseutuopisto Kaarina (Piikkiö)

Kulutus alkaa vuosittain elokuussa, mutta opintoihin voit hakea ympäri vuoden ja opintojesi aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.Koulutus kestää ylioppilastutkintopohjaisena n. 2 vuotta, peruskoulupohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Maaseutuyrittäjän koulutuksesta tilanjatkajaksi, maataloustyöntekijäksi, lomittajaksi, bioenergian tuottajaksi...

Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri, pienryhmänä

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa. Koulutuksen kesto on 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Tutkinnon rakenne

Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää yo-pohjaisena n. 2 vuotta, pk-pohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Puutarhurin koulutus ja työtehtävät

Metsäalan perustutkinto

Aloitus vuosittain elokuussa. Vapaille paikoille voi päästä kesken lukuvuotta.

Kiinnostaako metsätalous vai metsäenergia?

Metsätalouden perustutkinnosta on ammattiopisto Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa:

Maatalousalan perustutkinto, Paimio

Seuraava (yhteishaun kautta hakeutuvien) linja alkaa elokuussa 2020.

Tutkinnon rakenne
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Tilaa syöte RSS - Nuorille

Ammattiopisto Livia © 2020