Bioenergia

Bioenergian koulutustarjonta

Bioenergia-alan kuvaus

Bioenergia-alan kokonaisvaltainen hallinta on alan toiminnan kannalta keskeistä. Ala on nopeasti kehittyvä ja vaatii työntekijöiltä sekä yrityksiltä jatkuvaa aktiivista toiminnan ja osaamisen kehittämistä. Useimmat alan toimijat käyttävät nykyisin erilaisia yhteistyö- ja tiimisovelluksia, joissa vuorovaikutteisen toiminnan kautta opitaan koko ajan uutta ja luodaan uusia yhteistoimintamuotoja. Bioenergia-alalla yhdistyvät kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta ja nykyaikainen tuotanto- ja jalostustekniikka.


Ammattiopisto Livia © 2020