Bioenergia

Bioenergian koulutustarjonta

Bioenergia-alan kuvaus

Bioenergia-alan kokonaisvaltainen hallinta on alan toiminnan kannalta keskeistä. Ala on nopeasti kehittyvä ja vaatii työntekijöiltä sekä yrityksiltä jatkuvaa aktiivista toiminnan ja osaamisen kehittämistä. Useimmat alan toimijat käyttävät nykyisin erilaisia yhteistyö- ja tiimisovelluksia, joissa vuorovaikutteisen toiminnan kautta opitaan koko ajan uutta ja luodaan uusia yhteistoimintamuotoja. Bioenergia-alalla yhdistyvät kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta ja nykyaikainen tuotanto- ja jalostustekniikka. Bioenergia-alan ammattitutkinnon suorittaneen ammatillisena päätehtävänä on tuottaa, korjata tai jalostaa bioenergiaraaka-ainetta esimerkiksi puusta, turpeesta tai peltokasveista. Bioenergia-alan ammattitutkinnon suorittanut tekee työtä toisen palveluksessa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä. Hänellä on laaja-alainen näkemys bioenergia-alan logistisesta kentästä, kustannusperusteista sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Hän tarkastelee työpaikkansa toimintaa kokonaisuutena ja osallistuu omalla työpanoksellaan työympäristönsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Lisäksi hänellä on syvällinen ammattitaito valitsemastaan suuntautumisesta, esimerkiksi energiapuun haketuksesta tai biodieselin teosta.


Ammattiopisto Livia © 2018