Kalatalous

Kalatalouden koulutustarjonta

Kalatalouden perustutkinto - Kalastaja - Kalanjalostaja - Kalanviljelijä - Kalastuksenohjaaja

Livian kalatalouden perustutkinnon koulutustarjonta on maan laajin kattaen erikoistumisen ammattikalastukseen, vesiviljelyyn, kalanjalostukseen ja kalakauppaan sekä kalastusmatkailuun. Kalatalousalan koulutusta on Ammattiopisto Livian Paraisten toimipaikassa järjestetty vuodesta 1979.

Kalataloutta sen kaikissa eri muodoissa

Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston - Kalakoulun - tuotantotilat, kalastusvedet, alukset sekä muu kalusto tarjoavat erinomaisen ympäristön kalatalousalan käytännön koulutukseen. Koulutuksessa tutustutaan sekä kalatalouden alaan kokonaisuutena että elinkeinolle tärkeään vesiympäristöön.

Opistolla on kattava pyydysvalikoima sekä laajat vesialueet joilla eri kalastusmuotoja voidaan toteuttaa ympäri vuoden. Opiston kalanviljely- ja kalanjalostuslaitokset tarjoavat käytännönläheisen oppimisympäristön kalan tuottamiseen, jatkojalostukseen ja myyntiin.

Kalastuksenohjaajien käytännön opiskeluun on varattu avoveneitä, monipuolinen harrastekalastusvälineistö sekä ulkokeittiö. Kalatalouden koulutukseen sisältyvä luonnontuntemus, vesistöjen hoito ja vesistötutkimus toteutetaan lähiympäristön joissa, järvissä sekä merellä koulun kalustoa hyväksikäyttäen.

Oppilaitos ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteydessä kalatalousalan ammattilaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää kalatalousalan ja -opetuksen kehittymistä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, sekä mahdollistaa opiskelijoille selkeä väylä opinnoista suoraan työelämään.


Ammattiopisto Livia © 2020