Metsätalous

Metsätalouden koulutustarjonta

Nuorille

  • Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
  • Metsäenergiantuottaja

Metsäopetus

Metsätalousopetus on hyvin käytännönläheistä. Metsätalouden perustutkinnossa opiskellaan keskeisiä metsäluontoon liittyviä aiheita teoriassa sekä käytännössä eri havaintokohteilla ja työmailla. Käytännön harjoitukset toteutetaan ammattiopiston havaintometsissä ja yksityisissä metsäkohteissa.

Opiskelu tapahtuu työelämän tarpeita vastaavalla nykyaikaisella puunkorjuukalustolla, painottaen metsäalan yrittäjyyttä. Yrittäjyys ja kyky itsenäiseen työskentelyyn korostuu myös työssäoppimisessa urakoitsijoiden ja metsuriyrittäjien työmailla. Perinteisten metsätalouskohteiden lisäksi opiskellaan myös vaativilla kohteilla rakennetussa ympäristössä,kaupungilla ja taajamissa.

Metsäalan ammattilaiseksi?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja - Metsäenergian tuottaja 

Suomalainen metsäosaaminen on maailman huippua. Metsätalous tarjoaa monipuolisen ammatillisen toimintaympäristön useissa ammateissa.


Ammattiopisto Livia © 2018