Bioenergian lyhytkoulutus

Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto järjestää bioenergian lyhytkoulutusta, joka soveltuu mm. bioenergialaitosinvestointia harkitseville sekä muille bioenergiasta kiinnostuneille toimijoille. Koulutuksessa keskitytään biokaasun, biodieselin sekä metsä- ja peltoenergian tuottamisen mahdollisuuksiin. Koulutuskokonaisuus muodostuu luento-opetuksesta, käytännönopetuksesta pienryhmissä sekä mahdollisesta tutustumismatkasta valittuun bioenergiakohteeseen.

Koulutuksen kesto, sisältö ja ajankohta on mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan.

Ilmoittautuminen: 

Bioenergian lyhytkoulutuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä koulutussuunnittelija Mia Jokiseen p. 050 321 1040 tai mia.jokinen@livia.fi.

Hinta: 

Hinta määräytyy koulutuksen keston ja sisällön mukaan.


Ammattiopisto Livia © 2018