Koulutusta turvalliseen moottorisahan käyttöön

Ajankohta: 

Puuston ja työvälineiden käsittelytaitoa tarvitaan metsäalan lisäksi usein myös viher-, palo- ja pelastusalalla sekä sähkö- ja puhelinlinjatöissä. Moottorisahan turvallinen käyttö edellyttää aina oikeaa työtekniikkaa ja sahaukseen liittyvien vaarojen tunnistamista.

Koulutus on tarkoitettu metsä-, viher-, palo- ja pelastusalalla sekä sähkö- ja puhelinlinjatöissä toimiville henkilöille ja muille moottorisahan käyttötaidon koulutusta tarvitseville.

Toteutuspaikkana on Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Paimio, Taatilantie 110, 21530 Paimio.

Koulutuksen kesto 1-2 päivää.

Koulutus järjestetään henkilöstökoulutuksena erikseen sovittavana ajankohtana.

Koulutuksen sisältö:

  1. Moottorisahan käyttö ja huolto
  2. Kaato-, karsinta- ja katkaisutekniikat
  3. Puuston käsittely sähkölinjan lähellä
  4. Myrskypuiden käsittelyt
  5. Työturvallisuus

Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua  lähimaastossa.

Ilmoittautuminen: 

Erikseen järjestettävissä henkilöstökoulutuksissa ota yhteyttä Jaakko Kuusvuoreen jaakko.kuusvuori@livia.fi p. 0500 525493. Koulutuksiin voidaan ottaa kerrallaan 6−10 opiskelijaa.

Hinta: 

190 € / henkilö ( + alv. 24 %)

Lisätietoja: 

Metsätiimin vetäjä Matleena Lindström matleena.lindstrom@livia.fi tai p. 050 5721738.


Ammattiopisto Livia © 2020