KALASTA ITSELLESI AMMATTI, Kalatalouden perustutkinto/osatutkinto, työvoimakoulutus

Ajankohta: 

Koulutus järjestetään ajalla 10.2.2020 - 10.10.2020

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi sivuilla koulutusnumerolla 687037. Hakuaika päättyy 31.12.2019. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella. Valintaperusteina ovat koulutustarve, soveltuvuus alalle, motivaatio sekä edellytykset opiskeluun.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on suunnattu kalanjalostuksesta tai kalakaupan työtehtävistä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole. Alalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Koulutuksen pääsisältöinä ovat kalanjalostus ja kalakauppa. Kalanjalostuksen osa-alueessa perehdytään kokonaisvaltaisesti kalastustuotteiden alkutuotantoon, erilaisiin raakavalmisteisiin, kalastustuotteen käsittelyyn ja valmistukseen, ravintoainekoostumukseen, hygienia- ja työturvallisuuskysymyksiin sekä kalanjalostuslaitoksen omavalvontaan. Kalakaupan osa-alueessa perehdytään kalakaupan kalanjaloste- ja erikoistuotteisiin, tuotteiden valmistuksen eri työvaiheisiin, koneiden ja laitteiden käyttöön, pakkaamiseen ja hinnoitteluun. Tässä osa-alueessa perehdytään myös kalakaupan toimintaperiaatteisiin, tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun.

Koulutus sisältää seuraavat kalatalouden perustutkinnon osat:

  • Kalastustuotteiden käsittely ja jalostus, 20 osp. (tutustu tutkinnon osan perusteisiin täältä)
  • Kalanjalostuksessa ja kalakaupassa toimiminen, 30 osp. (tutustu tutkinnon osan perusteisiin täältä)

Lisäksi koulutus sisältää seuraavat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet:

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp.
  • Työelämässä toimiminen, 2 osp.
  • Opiskelu- ja urasuunnitelmavalmiudet, 1 osp.
  • Yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp.
  • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp.

Koulutuksen aikana suoritetaan myös työelämän lupa- ja korttikoulutuksia (työturvallisuus, hygieniapassi ja EA1).

Kalanjalostukseen ja kalakauppaan erikoistunut kalanjalostaja voi työskennellä monipuolisissa kalankäsittelytehtävissä joko kalanjalostuslaitoksessa tai kalakaupassa. 

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla järjstettävästä koulutuksesta koulutussopimuksella. Ensimmäinen työpaikalla oppimisen jakso on marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Lähiopetus järjestetään Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston toimipisteessä Paraisilla (Kalakouluntie 72, Kirjala). Koulutus ja tutkinnon suorittaminen toteutetaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Osaamisala: 
Kalanjalostaja
Lisätietoja: 

Kalatalous- ja ympäristöopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Essi Erävedeltä, p. 040 5842 981, essi.eravesi@livia.fi. Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta sekä kulukorvausta.


Ammattiopisto Livia © 2019