Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Ajankohta: 

1.3.2018 - 31.12.2019

Hakeminen: 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/ 1998 ja L 952/2011)

Tämä tutkinto on viimeinen tällä nimikkeellä. Jatkossa ko. tutkinto yhdistetään kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkintoon.

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta

HAKULINKKI

tai hakulomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina. Liitä hakemukseesi kopiot koulu- ja työtodistuksista.

Hakemus tulee toimittaa 9.2.2018 mennessä

Hakulomake

Huom! Koulutukseen voi hakeutua myös kesken koulutuksen, jolloin opinnot henkilökohtaistetaan.

Koulutuksen kuvaus: 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto (40 ov)
Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus, monimuotokoulutus

1.3.2018 - 13.12.2019

Lasten ja nuorten erityisohjaaja toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus ja organisointitehtävissä. Hänen erityisosaamistaan ovat sosiaaliset ja verkottumisen taidot sekä kyky tunnistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ohjauksen haasteita. Erityisohjaaja kykenee toimimaan moniammatillisissa työryhmissä lasten, nuorten ja heidän kulttuurinsa, erityiskasvatuksen sekä perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntijana.

Tutkinto on tarkoitettu sosiaali-, kasvatus- tai nuorisotoimessa työskenteleville. Esimerkiksi seuraaville työntekijäryhmille koulutus antaa työssä tarvittavaa lisäpätevyyttä:
-  erityisnuorisotyö
-  nuorten työpajat ja toimintakeskukset
-  lastensuojelutyö
-  päivähoito
-  seurakuntien lapsi- ja perhetyö
-  koulut ja iltapäiväkerhot
-  kansalais- ja järjestötoiminta
-  alan yritykset ja itsenäisinä yrittäjinä toimivat

Tutkinto koostuu seuraavista osista:

Pakolliset osat
1.1. ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
1.2. yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
1.3. kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä


Valinnaiset osat, joista opiskelija valitsee kaksi
1.4. erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
1.5. erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
1.6. tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
1.7. yrittäjänä toimiminen

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valminnaisen tutkinnon osan suorittamista. Toisen vallinnaisen tutkinnon osan on oltava joko 1.4. tai 1.5..
  
Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintooulutuksesta. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa, pääosin päivisin. Lähiopetus on yleensä Sosiaali- ja terveysopistossa.

Näyttöihin voi tulla osallistumatta tutkintokoulutukseen, myös suoraan työelämästä, mikäli hakijalla on riittävä työkokemus ja tarvittava ammattitaito.

 

Lisätietoja: 

Kouluttajat
Leena Kuorelahti, lehtori, puh. 050 373 2545
Saija Reijonen, lehtori, puh. 050 362 3098

etunimi.sukunimi@livia.fi

 

 

 

 

Koulutuksen hinta: 

Valmistavan koulutuksen maksuosuus 400 € (Huom. maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä.)


Ammattiopisto Livia © 2019