Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Maaseutuopisto Kaarina (Piikkiö)

Ajankohta: 

Maaseutuopistossa voit opiskella joko luonto- ja ympäristöneuvojaksi tai luonnonvaratuottajaksi. Seuraavat koulutukset alkavat elokuussa 2020.

Hakuaika koulutuksiin on 2.1. - 17.5.2020 ja haku tapahtuu näiden linkkien kautta.

Luonnonvaratuottaja HAE KOULUTUKSEEN

Luonto- ja ympäristöneuvoja HAE KOULUTUKSEEN

Otamme yhteyttä hakijoihin viimeistään hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun.

Hakeminen: 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuspaikka Maaseutuopisto, Tuorla. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähiopetusta on kaksi - kolme viikkoa kuukaudessa. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon opintoja lyhentävinä tekijöinä.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot alkavat kaikille pakollisella Kestävällä tavalla toimiminen –tutkinnon osalla, johon sisältyy mm. lajintuntemuskursseja, metsäekologiaa,  ympäristön tilan seurantaa ja selvityksiä,  ympäristöhoitoa ja työvälineiden käyttöä, perinnemaisemien kunnostusta, ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaamista, kartan ja paikantamisvälineiden käyttöä, luonnossa liikkumista, kädentaitoja, EA1-kurssi ja tietotekniikkaa. Keväällä suoritetaan tutkintonimikkeiden mukaisia pakollisia opintoja.

Toisena opiskeluvuonna keskitytään valinnaisiin opintoihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen. 

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

 Luonnonvaratuottaja

Opinnoissa perehdytään luonnontuotteiden kuten yrttien ja sienien tunnistamiseen ja keräämiseen maastossa, laatuvaatimuksiin ja jatkokäsittelyyn.  Opiskelija saa valmiuksia tuotteiden jatkojalostamiseen elintarvikkeiksi ja oppii työmenetelmien ja –välineiden käyttöä.  Opintojen aikana tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön ja suoritetaan hygieniapassi.Opintoihin voi sisällyttää myös luonnontuotteiden valmistamisen erilaisiksi hoiva- ja hyvinvointituotteiksi (esim. saippuat, voiteet, kylvyt).

Opinnot tutustuttavat myös luonnontuotekasvien viljelyyn, viljelysuunnitelman laadintaan ja eri tuotantovaiheisiin. Opintoihin sisältyy myös perehtymistä tuotteistamiseen, markkinointiin ja yrityksen perustamiseen.

Valinnaisten opintojen tarjonnassamme erityisesti luonnontuotealaa tukevia osioita ovat seuraavat:

 • luonnontuotekasvien viljely
 • luonnontuotteiden jatkojalostaminen (elintarvikkeiksi)
 • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla (hoito- ja hoivatuotteet)
 • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen (luonnon- ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
 • luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
 • maaseutu- ja kylämatkailupalveluiden tuotteistaminen ja toteuttaminen

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Opinnoissa keskitytään tietoihin ja taitoihin, joiden avulla ihmisiä ohjataan niin luontokokemuksiin, kädentaitoihin kuin vastuulliseen kuluttamiseenkin.  Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan luontotapahtumia asiakasryhmille ja hyödyntämään lähiluonnon mahdollisuuksia luontoelämysten ja –havaintojen tarjoajana sekä luonto- että seikkailukasvatuksessa. Kädentaidoissa tutustutaan monipuolisesti luonnon- ja kierrätysmateriaalien työstämiseen ja käyttöön ohjaustilanteissa.

Opinnot antavat valmiuksia myös ympäristöneuvontaan ja ihmisten ohjaamiseen kestävään elämäntapaan sekä tiedotus- ja neuvontamateriaalin tuottamiseen. Opiskelija oppii käyttämään ympäristökasvatuksen toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä erilaisten ryhmien ohjaamisessa. Opintoihin sisältyy myös yrittäjyyttä ja verkostoitumista.

Tavoitteista riippuen valinnaisten opintojen tarjonnastamme voi ottaa esim. seuraavia:

 • jäte- ja kierrätysneuvonta (ja neuvontamateriaalien tuottaminen)
 • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
 • luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
 • hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • maaseutu- ja kylämatkailupalveluiden tuotteistaminen ja toteuttaminen

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämäosaaminen
Osaamisala: 
Luonnonvaratuottaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh 050 3039 806, tiina-liisa.lehtinen@livia.fi
Tiiminvetäjä Taina Kummunsalo, puh 050 4068 719, taina.kummunsalo@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, hygieniapassi, EA1, yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020