Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Ajankohta: 

Koulutus alkaa elokuussa ja kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Seuraa meitä instagramissa

 

Hakeminen: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa 2020 Opintopolun kautta www.opintopolku.fi Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Muina aikoina koulutukseen voit hakeutua alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta.  Myös ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakeutua koulutukseen hakulinkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Opinnot alkavat elokuussa, mutta syyskuussa voi vielä aloittaa.  Tämän jälkeen seuraava mahdollinen aloitusajankohta on tammikuussa.

Koulutuksen kuvaus: 

Luonto-ohjaaja - Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti kaikkea, mikä liittyy nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.

Opiskeluun sisältyy työssäoppimista eli syksyisin ja keväisin opiskelijalla on usean viikon ajan mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutuksen arviointia ovat näytöt tutkinnon osittain ja näissä näytöissä ovat työelämän edustajat mukana arvioimassa opiskelijan osaamista eri tehtävissä.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa hygieniapassi, MaTuPa eli matkailun turvallisuuspassi ja EA1. Koululla on myös kansainvälistä toimintaa, joihin myös opiskelijat voivat osallistua eri tavoin.

Erikoistuminen luonto-ohjaajaksi

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, (pakollinen) 40 osp
 • Työssäoppiminen

Luonto-ohjaaja: suuntautumisen mukaiset opinnot

 • Luonnossa ohjaaminen, (pakollinen) 35 osp
 • Vaelluksen ohjaaminen, 15 osp
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen, 15 osp
 • Luontopalveluissa toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 15 osp

Erikoistuminen ympäristönhoitajaksi

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
 • Työssäoppiminen

Ympäristönhoitaja: suuntautumisen mukaiset valinnaiset tutkinnonosat

 • Ympäristön hoitaminen (pakollinen), 35 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 10 osp
 • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen, 15 osp
 • Luontoselvitysten laatiminen, 15 osp
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Jätehuollon järjestäminen, 15 osp

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus 180 ops.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot alkavat Kestävällä tavalla toimiminen –tutkinnon osalla (40 osp), johon sisältyy mm. lajintuntemuskursseja, ympäristön tilan seurantaa ja selvityksiä, ympäristöhoitoa ja työvälineiden käyttöä, ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaamista, ekologiaa, kartan ja paikantamisvälineiden käyttöä, EA1-kurssi. Keväällä suoritetaan tutkintonimikkeiden mukaisia pakollisia opintoja.
Toisena opiskeluvuonna keskitytään valinnaisiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy myös yhteiset tutkinnon osat 35 osp: 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp

Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita siten että 35 osp:n laajuus täyttyy.

 

Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363, maria.axberg@livia.fi
Opintosihteeri Rita Lindström, puh 050 303 6513, rita.lindstrom@livia.fi
Tiiminvetäjä Lotta Hagman, puh 050 355 6886, charlotta.hagman@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, yksi ruokailu/ lähipäivä ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (ensiapu, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

Tutkinnon perusteet löydät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tiedot.

YMPEILYÄ-BLOGI


YMPEILYÄ-BLOGI

Osaamisala: 
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia syntyy erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.


Ammattiopisto Livia © 2020