Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Ajankohta: 

Seuraava uuden ryhmän aloitus syksyllä 2020.

Seuraa meitä instagramissa

 

Hakeminen: 

Seuraavat tutkintokoulutuksen ryhmät aloittavat syksyllä 2020. Haku päättyy 30.4.2020

Haku luonto-ohjaajaksi tästä: HAE KOULUTUKSEEN 

Haku ympäristönhoitajaksi tästä: HAE KOULUTUKSEEN 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot aikuisryhmille

Kalatalous- ja ympäristöopistossa järjestetään koulutusta aikuisille seuraavilla osaamisaloilla:

 • Ympäristönhoitaja
 • Luonto-ohjaaja

Koulutus on suunnattu osaamisaloista kiinnostuneille yli 18 vuotiaille.  Koulutus on monimuotokoulutus ja kestää noin kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla, jonne Kaarinan kaupungista on 14 km:n matka. 
Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opinnot alkavat elokuussa mutta vielä syyskuussa voi hakea vapaille paikoille. Tämän jälkeen seuraava mahdollinen aloituskohta on tammikuussa.

 

Luonto-ohjaaja - Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti kaikkea, mikä liittyy nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.

Opiskeluun sisältyy työssäoppimista eli syksyisin ja keväisin opiskelijalla on usean viikon ajan mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutuksen arviointia ovat näytöt tutkinnon osittain ja näissä näytöissä ovat työelämän edustajat mukana arvioimassa opiskelijan osaamista eri tehtävissä.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa hygieniapassi, MaTuPa eli matkailun turvallisuuspassi ja EA1. 

 

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 180 osp.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot alkavat Kestävällä tavalla toimiminen –tutkinnon osalla (40 osp), johon sisältyy mm. lajintuntemuskursseja, ympäristön tilan seurantaa ja selvityksiä, ympäristöhoitoa ja työvälineiden käyttöä, ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaamista, ekologiaa, kartan ja paikantamisvälineiden käyttöä, EA1-kurssi. Keväällä suoritetaan tutkintonimikkeiden mukaisia pakollisia opintoja.
Toisena opiskeluvuonna keskitytään valinnaisiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy myös yhteiset tutkinnon osat 35 osp: 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
 • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita siten että 35 osp:n laajuus täyttyy

 

Erikoistuminen luonto-ohjaajaksi

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, (pakollinen) 40 osp

Luonto-ohjaaja: suuntautumisen mukaiset valinnaiset tutkinnonosat

 • Luonnossa ohjaaminen, (pakollinen) 35 osp
 • Vaelluksen ohjaaminen, 15 osp
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen, 15 osp
 • Luontopalveluissa toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 10 osp

 

Erikoistuminen ympäristönhoitajaksi

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp

Ympäristönhoitaja: suuntautumisen mukaiset valinnaiset tutkinnonosat

 • Ympäristön hoitaminen (pakollinen), 35 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 10 osp
 • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen, 15 osp
 • Luontoselvitysten laatiminen, 15 osp
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Jätehuollon järjestäminen, 15 osp

.

Tutkinnon perusteet löydät täältä

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: www.osaan.fi.

Osaamisala: 
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Lisätietoja: 

Charlotta Hagman / charlotta.hagman@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2020