Luontokartoittaja, Parainen -Luontoalan erikoisammattitutkinto

Ajankohta: 

Tutkintokoulutus alkaa 03.02.2020

Hakeminen: 

Hae tutkintokoulutukseen sähköisesti linkin kautta täältä

Haku 2020 alkavaan koulutukseen on päättynyt, peruutuspaikkoja voi tiedustella Hanna Jalkaselta hanna.jalkanen@livia.fi puh. 050 355 6444.

 

Koulutus aloitetaan, mikäli ryhmään on yli 10 hakijaa. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun ja tasokokeeseen. Vaatimuksena on Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon mukainen lajintunnistusosaaminen.

 

Lisäksi tutkinnon voi kokonaan tai osittain suorittaa oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä

Koulutuksen kuvaus: 

Luontokartoittaja

Tutkintokoulutus on suunnattu luontokartoittajan työstä kiinnostuneille aikuisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina.  Koulutus kestää noin kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla Paraisilla, noin 25 km Turusta. 

Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston ja muun ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Valinnaisista tutkinnon osista toisen tulee olla tutkinnon osa:

4. Lajistoselvityksen laatiminen tai

5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen.

 

Pakolliset tutkinnon osat

1. Luontoselvitystyön suunnitteleminen

2. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen

3. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 2 osaa

Valmistava koulutus:

4. Lajistoselvityksen laatiminen

5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen

9. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla

 

Työpaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus):

6. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen

7. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen

8. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla

 

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä toimeksiannon mukaisesti erilaisissa maankäyttö- ja ympäristöhankkeissa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia kasvillisuus- ja eläinlaji- tai -lajiryhmäkohtaisia perus-, erityis- ja lisäselvityksiä sekä seurantaa. Hän tuntee peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt. Hän osaa arvioida kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eri eliölajien menestymiseen. Hän osaa raportoida tulokset selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti hänellä on ammattitaito lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

 

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

 

Tutkinnon perusteet löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2712798

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: https://osaan.fi/#/osien-valinta?tutkinto=367301&peruste=1927

Osaamisala: 
Luontokartoituksen osaamisala
Lisätietoja: 

Vastuuopettaja Hanna Jalkanen, hanna.jalkanen@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Koulutus maksaa 350 €. Lisäksi kustannuksia saattaa tulla erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista. Suoraan näyttöihin osallistuminen ilman tutkintokoulutusta 500 €/ näyttö.


Ammattiopisto Livia © 2020