Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Ajankohta: 

Seuraava aikuisille suunnattu maatalousalan perustutkinnon eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus alkaa tammikuussa 2021.

Hakeminen: 

Haku: HAE KOULUTUKSEEN

Haku on päättynyt 15.9.2019. Infotilaisuus tutkintokoulutuksesta ja sen suorittamisesta on pidetty kaikille hakijoille torstaina 19.9. klo 17.00 Paimion toimipaikassa os. Taatilantie 110, Paimio. Infotilaisuudessa varattiin myös haastatteluaikoja. Hakijat haastateltiin ennen valintaa.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua joustavasti, lisätietoa tästä.

Yksittäisiä opiskelijoita voidaan ottaa jatkuvan haun kautta. Lisätietoa: Jatkuva haku

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito eri eläinammateissa työskenteleville sekä yrittäjäksi aikoville.

Maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus kestää monimuotokoulutuksena noin puolitoista vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja -ajat.

Eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus toteutetaan lähijaksoilla (sekä ilta- että päiväopetusta) oppilaitoksella, etäjaksoilla sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämässä (koulutussopimus tai oppisopimus). Etäopinnot sisältävät Moodle-verkko-opetusta. Ensimmäisen vuoden keväällä lähijaksot oppilaitoksella ovat iltaisin, jonka jälkeen n. neljä lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi jaksot pitävät sisällään alan työpaikalla järjestettävää koulutusta. Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutuvat pääsääntöisesti opiskelujen aikana työpaikoilla.

Tutkinnon osat:
Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Työskentely maatalousalalla
  • Maaseutuyrittäminen
  • Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Lisäksi perustutkintoon kuuluu:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp
  • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita, 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläintenhoitajana lemmikki- tai löytöeläinhoitolassa sekä maatalouslomittajana. Hän voi työskennellä kotieläinpuistoissa, pieneläinkaupoissa sekä maataloustarvikekaupoissa. Tutkinto antaa valmiudet toimia myös erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä kuten karjanhoitajana. Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläinyrittäjänä, maatilamatkailuyrittäjänä tai maataloustuotteiden jatkojalostajana.

Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa mm. eläintenhoitajan ammattitutkintoon.

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida osaan.fi  sivuilla.

Osaamisala: 
Eläintenhoidon osaamisala
Lisätietoja: 

Lisätietoja koulutuksesta: Leena Eklöf p. 050 523 3807 (leena.eklof@livia.fi), opintosihteeri Marja-Leena Suomi p. 050 3039 833 (marja-leena.suomi@livia.fi) ja Rosita Isotalo p. 050 438 9572 (rosita.isotalo@livia.fi)

Koulutuksen hinta: 

Opetus on maksutonta. Kustannuksia aiheutuu työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista sekä jonkin verran kirjallisuudesta ja työvaatteista.


Ammattiopisto Livia © 2020