Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja tai maaseutuyrittäjä (pienryhmäkoulutus)

Ajankohta: 

Koulutus alkaa elokuussa 2020.

Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan harkinnanvaraisen haun kautta kevään yhteishaussa (www.opintopolku.fi) pk-pohjaiselle maatalousalan perustutkintolinjalle Tuorlan toimipaikkaan. Yhteishaun jälkeen jatkuvan haun kautta, hakulinkki avataan yhteishaun päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot muodostuvat seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 90 osp:

  • Työskentelu maatalousalalla 15 osp
  • Maaseutuyrittäminen 20 osp
  • Eläintenhoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 osp tai Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 sop
  • Valinnaiset tutkinnon osat yhteensä 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

  • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminnen 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
  • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita 9 osp

Tutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pituus riippuu valinnoista, aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta. Opinnot sijouttuvat Tuorlan ja Paimion toimipaikkoihin. Molemmissa on opiskelija-asuntola.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hän huolehtii erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekee eläinten hoitotyöt säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Opinnoissa voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin. Eläintenhoitajan työpaikkoja on maatiloilla, lomittajina, tutkimuslaitoksissa, kotieläinpuistoissa, eläintarhoissa, eläinhoitoloissa ja muissa eläinalan yrityksissä.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut tekee monipuolisesti töitä maaseutuyrityksissä. Hän ymmärtää maan kasvukuntoon ja kasvien kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa käyttää koneita ja laitteita sekä hoitaa eläimiä, peltoa ja metsää sekä tuottaa bioenergiaa. Opinnoissa voi erikoistua tuotantoeläinten hoitoon ja/tai kasvie viljelyyn. Maaseutuyrittäjän työpaikkoja maatiloilla, tuotantoeläinten hoitajina, maataloustarvikekaupoissa sekä kone. ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä.

 

Osaamisala: 
Eläintenhoidon osaamisala
Maatilatalouden osaamisala
Lisätietoja: 

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jenna Ekman, 050 434 2805, jenna.ekman@livia.fi.

Koulutuksen hinta: 

Opetus, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Korttikoulutusten (työturvallisuus, ensiapu ym.) korttimaksut eivät kuulu maksuttomaan opetukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020