Maatalousalan perustutkinto, Maaseutuopisto Kaarina (Piikkiö)

Ajankohta: 

Kulutus alkaa vuosittain elokuussa, mutta opintoihin voit hakea ympäri vuoden ja opintojesi aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Koulutus kestää ylioppilastutkintopohjaisena n. 2 vuotta, peruskoulupohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Maatilatalouden perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan ympäri vuoden jatkuvan haun kautta tai kevään yhteishaussa (www.opintopolku.fi).

Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville

Muina aikoina koulutukseen voit hakeutua alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Myös ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Opintojen aloitus on elokuussa. Tämän jälkeen seuraava mahdollinen aloituskohta on marraskuun alussa tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen kuvaus: 

Maaseutuyrittäjän koulutuksesta tilanjatkajaksi, maataloustyöntekijäksi, lomittajaksi, bioenergian tuottajaksi...

Maatalousalan perustutkinnon suorittaneella maaseutuyrittäjällä on laaja-alaiset perusvalmiudet alan monimuotoisiin tehtäviin ja halu kehittää ammattitaitoaan. Maatalousalan ammattilainen osaa harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Hän osaa käyttää ja huoltaa tavallisia alansa koneita ja laitteita turvallisesti ja kunnossapitää tuotantorakennuksia. Hän tuntee kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät niin pellolla kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten lajimukaisen hoidon ja käyttäytymisen perusteet, osaa käsitellä eläimiä turvallisesti ja ymmärtää toimivansa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua.

Maaseutuyrittäjä voi toimia maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, maataloustyöntekijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Tutkinnon rakenne:

Maatilatalouden osaamisala on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja muodostuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat yhteensä 145 osp:

 • Pakolliset tutkinnon osat 75 osp:
  • Työskentely maatalousalalla 15 osp
  • Maaseutuyrittäminen 20 osp
  • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat,valittava yhteensä 70 osp:
  • Peltokasvien tuottaminen 30 osp
  • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 osp
  • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
  • Pieneläinten hoitaminen ja hvyinvoinnista huolehtiminen 30 osp
  • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
  • Luomutuotteiden tuottaminen 15 osp
  • Metsien hyödyntäminen 15 osp
  • Rakentaminen maatilalla 15 osp
  • Bioenergian tuottaminen 15 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp: 
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita siten että 35 osp:n laajuus täyttyy

Jatkomahdollisuudet:

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa ammattitutkintojen kautta.

Osaamisala: 
Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa lisätietoja oppilaitokselta:

tiiminvetäjä Jenna Ekman 050 434 2805, opo  050 3039 806 tai opintosihteeri 050 592 4423

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (ensiapu, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020