Maatalousalan perustutkinto, Paimio

Ajankohta: 

Seuraava (yhteishaun kautta hakeutuvien) linja alkaa elokuussa 2020.

Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta www.opintopolku.fi.  Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Koulutuksen kuvaus: 

Tutkinnon rakenne
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp:
• Työskentely maatalousalalla, 15 osp
• Maaseutuyrittäminen, 20 osp
Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja, 40 osp:
• Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp:
• Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (30 osp) tai tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (30 osp)
• Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (15 osp) tai eläintarhaeläinten tuntemus ja hoito (15 osp) tai lomitustyön perusteet (15 osp)

Lisäksi perustutkintoon kuuluu:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp
  • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita, 9 osp

Oppilaitoksella kaksoistutkintomahdollisuus.

Tutkinnon perusteet löytyvät: tutkinnon perusteet  

Tutkinnon tavoitteet
Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana kotieläintuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan eläintuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Mahdolliset työpaikat
Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Jatkomahdollisuudet
Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa eläintenhoitajan ammattitutkinnon työkokemusta saatuaan.

Osaamisala: 
Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa oppilaitokselta:
tiiminvetäjä Rosita Isotalo puh. 050 438 9572
opo Tiina-Liisa Lehtinen puh. 050 3039 806
opintosihteeri Marja-Leena Suomi puh. 050 303 9833
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkinto on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, ym.) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020