Maatalousalan perustutkinto - Tuorla (Iltakoulutus)

Ajankohta: 

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Tutkintokoulutuksen kesto noin 1,5 - 2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Voit myös suorittaa haluamiasi tutkinnon osia ja täydentää osaamistasi haluamallasi tavalla. Räätälöimme opinnot juuri opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi kahdella tutkinnon osalla saat kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Hakeminen: 

Hae koulutukseen oheisen hakulinkin kautta.

Hakulinkki koulutukseen HAE KOULUTUKSEEN

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito maatilatalouden eri ammateissa työskenteleville sekä maanviljelijöiksi aikoville. Tutkintokoulutus valmistaa maatalousalan perustutkintoon sekä antaa kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutus
Monimuoto-opetuksena toteutettavan tutkintokoulutuksen lähiopetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15. Koulutus etenee aihekokonaisuuksina. Käytännönharjoitukset pääsääntöisesti Tuorlan koulutilalla.

Maatalousalan perustutkinto muodostuu pakollista opinnoista ja ammatillisista valinnaisopinnoista, lisäksi suoritetaan tutkinnon yleisiä osia kuten kielet ja matematiikka. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon ammatilliset opintokokonaisuudet:
Opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi ammattillisia opintoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutuksesta voi suorittaa myös pelkästään tiettyjä tutkinnon osia (mm. nuorenviljelijän aloitustuki: yrittäjyys ja tilasuuntainen tutkinnon osa).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen
 • Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida osaan.fi sivuilla.

Osaamisala: 
Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
Lisätietoja: 
 • puh. 050 4342 805/Jenna Ekman
 • puh. 0500 525 493/Jaakko Kuusvuori
 • tai 050 464 2200 / opintosihteeri
Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, yms) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020