Maatalousalan perustutkinto - Tuorla (Iltakoulutus)

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutus alkaa syksyllä 2019. Tutkintokoulutuksen kesto noin 1,5 - 2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Hae koulutukseen oheisen hakulinkin kautta.

Hakulinkki koulutukseen HAE KOULUTUKSEEN

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito maatilatalouden eri ammateissa työskenteleville sekä maanviljelijöiksi aikoville. Tutkintokoulutus valmistaa maatalousalan perustutkintoon sekä antaa kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutus
Monimuoto-opetuksena toteutettavan tutkintokoulutuksen lähiopetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15. Koulutus etenee aihekokonaisuuksina. Käytännönharjoitukset pääsääntöisesti Tuorlan koulutilalla.

Maatalousalan perustutkinto muodostuu pakollista opinnoista ja ammatillisista valinnaisopinnoista, lisäksi suoritetaan tutkinnon yleisiä osia kuten kielet ja matematiikka. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon ammatilliset opintokokonaisuudet:
Opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi ammattillisia opintoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutuksesta voi suorittaa myös pelkästään tiettyjä tutkinnon osia (mm. nuorenviljelijän aloitustuki: yrittäjyys ja tilasuuntainen tutkinnon osa).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen
 • Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida osaan.fi sivuilla.

Osaamisala: 
Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
Lisätietoja: 

puh. 050 4132 597 / Tomi Laaksonen
tai 050 464 2200 / opintosihteeri

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, yms) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2019