Maatilatyöntekijä, Maatalousalan ammattitutkinto

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019.

Kesto 1 vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Haku syksyn 2019 koulutukseen  sähköisesti 4.8.2019 mennessä:

HAE KOULUTUKSEEN 

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jonka yhteydessä on traktorinajotaitotesti.

Mahdollisesti vapaille opiskelupaikoille voit hakea Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä maatilalla kasvituotannon eri tehtävissä maataloustyöntekijänä. Maataloustyöntekijä suunnittelee ja organisoi viljelytoimia sekä huoltaa ja säätää työkoneita. Hän hoitaa monipuolisesti ja taloudellisesti kannattavasti myös tilanhoidollisia asioita. Tarvittaessa hän pystyy toimimaan esimiehenä ja tiimin vetäjänä. Työssään hän ottaa huomioon ympäristön ja käyttää luonnonvaroja ja muita hyödykkeitä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Koulutus antaa pätevyyden mm. nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutuksen toteutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetusta on vähintään kahtena iltana kuukaudessa (pääsääntöisesti torstai-iltaisin) ja oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lisäksi on etäopetusta ja tarvittaessa työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen rakenne

Maatalousalan ammattitutkinto, 150 osp (osp = osaamispiste) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Maatilan hoitamisen osaamisalan tutkinnon pakollinen osa:

  • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1:

  • Kasvien viljeleminen, 50 osp
  • Luonnonmukainen kasvintuotanto, 50 osp
  • Maaseudun palvelutuotanto, 50 osp
  • Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

  • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen, 50 osp
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 0 - 50 osp
  • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalata 0 - 50 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 0 - 50 osp
  • Korkeakouluopinnot 0 - 25 osp

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/rakenne

Osaamisala: 
Maatilan hoitamisen osaamisala
Lisätietoja: 

Puh. 050 4642 200/ opintosihteeri

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 100 €. 


Ammattiopisto Livia © 2019