Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutuksen ryhmä aloittaa 10.1.2019.

Hakeminen: 

Haku tammikuussa 2019 alkavaan tutkintokoulutuksen ryhmään on päättynyt. Yksittäisiin vapaisiin koulutuspaikkoihin voit hakea jatkuvan haun kautta. Merkitse, mistä alasta olet kiinnostunut.

JATKUVA HAKU

 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

 Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on tarkoitettu:

  • metsätyöstä kiinnostuneille ammatinvaihtajille
  • metsänomistajille ja uutta metsää hankkiville, jotka haluavat saada tietoa ja taitoa oman metsäomaisuutensa hoitoon.

TAVOITE
Koulutuksen aikana opitaan hoitamaan metsiä metsänhoitosuositusten mukaisesti sekä arvioimaan puuston määrää ja rahallista arvoa. Koulutuksessa annetaan valmiudet tehdä metsänuudistamisen ja taimikonhoidon töitä sekä kunnostaa nuoria metsiä. Valinnaisuuden kautta opiskelija voi räätälöidä opintojaan haluamaansa suuntaan.

Metsäalan perustutkinnon, metsätalouden osaamisalan, näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää monimuotokoulutuksena noin puolitoista vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja –ajat.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkintokoulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Tutkinnon rakenne

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakolliset tutkinnon osat

  • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
  • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
  • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp
  • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita, 9 osp

Tutkinnon perusteet löytyvät sähköisesti: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038055

 

 

Osaamisala: 
Metsätalouden osaamisala
Lisätietoja: 

Opettaja Matleena Lindström matleena.lindstrom@livia.fi, p. 050 5721738.

Koulutuksen hinta: 

Tutkintokoulutus on maksuton. Päätoimisille opiskelijoille hankitaan turvavarusteet. Kustannuksia aiheutuu jonkin verran kirjallisuudesta, lisäksi opiskelija kustantaa itse mahdolliset työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksut.


Ammattiopisto Livia © 2020