MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO 150 osp

Ajankohta: 

Tutkintokoulutus tulossa syksyllä 2020

 

Hoito- hoiva- ja kasvatusalalla toimija:

Tule päivittämään/hankkimaan mielenterveystyön lisäosaamista!

Hakeminen: 

Pääsyedellytyksenä: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta tai muut vastaavat tiedot ja taidot.

Hakeudu täyttämällä hakulomake
osoitteessa
https://wilma.livia.fi/browsecourses

Hakeutuminen  jatkuvan haun kautta.

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Koulutuksen kuvaus: 

                Kuva Ukko Juntunen

TAVOITTEET

Lisävalmiuksien kehittäminen nykyisen työn vaatimusten tasolle yksilö, ryhmä- ja yhteisötasolla mielenterveys- ja päihdetyössä toimiville tai hoiva-alalta toiseen siirtyville.
Tutkinto/koulutus sisältää ao. työtehtävien ammattitaitovaatimusten kehittämistä.

Mielenterveys- ja päihdetyö on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa työtä, joka perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. 

 

TOTEUTUS

Monimuoto-opiskelua tai suoraan tutkintoon (näyttöön), mikäli koulutus- ja työkokemustausta riittävän laajat.

Lähipäiviä:  1 -2 pv / kk. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä mielenterveys- ja päihdetyössä alan eri työpaikoissa. Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1,5 – 2 vuotta).

OPPISOPIMUSKOULUTUS:

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton

 

TOTEUTUSPAIKKA

Kaarina, Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3. Lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista

KOULUTUKSEN/ TUTKINNON SISÄLTÖ:

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Voit hakeutua koulutukseen myös suorittamaan vain jonkun/joitakin tutkinnon osia erikseen.

OPH:n tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689872

 

Pakolliset tutkinnon osat ovat:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50osp)
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2) ovat:
• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25osp)
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25osp)
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25osp)
• Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

SUORAAN TUTKINTOON

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa

 

Lisätietoja: 

Lisäkoulutuksen tutkintovastaava, lehtori, TtM Annastiina Hedman, 050-373 32760, annastiina.hedman(@)livia.fi

Lehtori VTM, sosionomi, esh Anneli Söderholm, 050-3146004, anneli.soderholm(@)livia.fi

Opintosihteeri Kristina Tikka 050-3732584, kristina.tikka(@)livia.fi

Koulutuksen hinta: 

 

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

 

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...


Ammattiopisto Livia © 2020