Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Ajankohta: 

27.9.2017 – 24.5.2019

 Koulutukseen voi hakeutua myös kesken koulutuksen, jolloin opinnot henkilökohtaistetaan.

Ota yhteyttä annastiina.hedman@livia.fi

Hakeminen: 

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta. Lisäksi opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset, joista säädetään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa" (28/011/2015).

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/ 1998 ja L 952/2011)

Koulutukseen haetaan sähköisesti alla olevan linkin kautta

https://wilma.livia.fi/browsecourses

Hakuaika päättyy 8.9.2017

Huom! Koulutukseen voi hakeutua myös kesken koulutuksen, jolloin opinnot henkilökohtaistetaan.

 

 

Koulutuksen kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdetyön  erikoisammattitutkinto
(entinen Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto (11.09.2009 dnro 43/011/2009))

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus, monimuotokoulutus

27.9.2017 – 24.5.2019

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Tutkinto koostuu seuraavista osista:

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
Valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittava kohdista 3-4
3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
4. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö
5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
6. Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta                                                   

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu.  Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa.  Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.  
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta.
Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa, pääosin päivisin. Lähiopetus on yleensä Sosiaali- ja terveysopistossa. 
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa ja sen pituus on noin 1,5-2 vuotta. Suorittamisen kesto riippuu jokaiselle tutkinnon suorittajalle laadittavasta henkilökohtaistamissuunnitelmasta.  

 

Lähiopiskelu:  n.  2pv / kk

  • Syksy 2017:  27.9.-28.9.  25.10.- 26.10.  20.11.-21.11.  12.12.- 13.12.2017
  • Kevät 2018:  8.2.-9.2.  12.3.- 13.2.  16.4.-17.4.  14.5.-15.5.2018
  • Loput lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja: 

 

Kouluttajat:
Lehtori,TtM, terveydenhuollon aineet
Hedman Annastiina
050 373 2760
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Lehtori,  KM,
Leena Kuorelahti
050 373 2545
etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Opintosihteeri
Tikka Kristina
050 373 2584

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

 

 

 

Koulutuksen hinta: 

Valmistavan koulutuksen maksuosuus 450 €. Huom! maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

 

Tervetuloa lisäämään ammattitaitoa mielenterveys- ja päihdetyössä!


Ammattiopisto Livia © 2019