Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180 osp

Ajankohta: 

30.3.2020- 30.9.2021

 

Hakeminen: 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta tai jokin muu pitkäaikainen kokemus kommunikoinnista puhevammaisten kanssa.

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai

toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011).

Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.


Hakemus tulee toimittaa  16.3.2020 mennessä

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta

https://wilma.livia.fi/browsecourses?long-term=1548&school-id=2&checkout=true

 

tai hakulomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina. Liitä hakemukseesi kopiot koulu- ja työtodistuksista.

 

Koulutuksen kuvaus: 

Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarve nousee Suomen perustuslain antamasta oikeudesta saada vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa.

Puhevammaisten tulkki voi työskennellä asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asioimisympäristöissä, sairaaloissa, virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai toimintakeskuksissa.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat

- Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, 40 osp
- Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö, 50 osp
- Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

- Kommunikaatiomenetelmien ohjaus, 40 osp
-
Puhevammaisten tulkki yrittäjänä, 40 osp
-
Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta.., 40 osp 

 

Ammattitaito osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta järjestetään noin 2 päivää kuukaudessa.

Opisto tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan majoitukseen lähiseudulla.

 

Lisätietoja: 


lehtori Saara Huttunen puh. 050 355 1241
lehtori Anneli Söderholm puh. 050 3146004

lehtori Annastiina Hedman puh. 050 373 2760

Koulutuksen hinta: 

Tutkintokoulutuksen hinta on 890 €.  Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...


Ammattiopisto Livia © 2020