Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutuksen aikuisryhmä alkaa elokuussa 2020.

Hakeminen: 

Haku koulutukseen päättyy 10.5.2020.

Osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka on kaksiosainen:

 • Tutkinnon info -päivä, 18.5.2020 klo 17 - 19, Tuorlan toimipaikan auditorio, koulurakennuksessa.
 • Henkilökohtainen haastattelu on viikolla 22 (26.-28.5. klo 8-16). Henkilökohtainen haastatteluaika varataan infotilaisuudessa.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Linkki puutarha-alan perustutkinnon aikuiskoulutuksen hakuun

HAE KOULUTUKSEEN

Mahdollisesti vapaille opiskelupaikoille voit hakea Jatkuvan haun kautta HAE JATKUVAN HAUN KAUTTA

Koulutuksen kuvaus: 

Puutarhurin tutkintokoulutus muodostuu ammatillisista opinnoista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot puutarha-alan eri työtehtäviä varten. Tavoitteena on saavuttaa myös valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Puutarhurin tutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa. Opiskelija valitsee näistä yhden johon erikoistuu opinnoissaan:

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneen voivat työllistyä tai toimia yrittäjinä kasvihuone- tai avomaaviljelmillä. Opintojen valinnaisissa tutkinnon osissa voi perehtyä esim. koristekasvien tai vihannesten lasinalaiseen viljelyyn, avomaantuotantoon tai taimitarhatuotantoon.

Viheralan osaamisalan suorittaneet voivat ryhtyä viheralan yrittäjiksi tai työllistyä kaupunkien viheryksiköiden, seurakuntien tai yksityisten viheralan yrittäjien palvelukseen. Työtehtävät ovat puistojen ja pihojen rakentamista ja hoitoa. Koneiden käyttötaito on tärkeä viheralan ammattilaiselle.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneet voivat työllistyä tai toimia yrittäjinä kukkakaupoissa ja puutarhamyymälöissä. Koulutus sisältää mm. asiakaspalvelua, kukkien sidontaa ja tuotetuntemusta kukka- ja puutarhakaupassa.

Monimuoto-opetuksena annettavan koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ohjattua opetusta on yli 60 %, joka muodostuu 3 - 5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista ja työpaikoilla oppimisesta. Opetusohjelmaan sisältyy myös etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 2 vuotta.

Koulutuksen rakenne:
Ammatilliset opinnot 145 osp.

 • Työskentely puutarha-alalla (kaikille pakollinen tutkinnon osa)
 • Yrittäminen puutarha-alalla (kaikille pakollinen tutkinnon osa)

Puutarhurin tutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa ( Puutarhatuotannon, Viheralan tai Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala). Opiskelija valitsee näistä yhden.

Puutarhatuotannon osaamisala

 • Pakollinen tutkinnon osa: Puutarhakasvien tuottaminen, 60 osp

Viheralan osaamisala

 • Pakollinen tutkinnon osa: Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen, 60 osp

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

 • Pakollinen tutkinnon osa: Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 40 osp):

 • Taimitarhakasvien tuottaminen, 15 osp
 • Kasviryhmän tuottaminen, 10 osp *
 • Viljelyteknologian hyödyntäminen, 10 osp
 • Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen, 10 osp
 • Erityisviheralueiden ylläpitäminen, 10 osp
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen, 15 osp
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen, 10 osp
 • Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen, 10 osp
 • Viherrakentamisen kasvienkayttäminen pihasuunnittelussa, 10 osp
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen, 10 osp
 • Kukkasidontatöiden tekeminen, 10 osp
 • Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen, 15 osp
 • Tilojen ja tapahtumien koristeleminen ja näyttelytoiminta, 10 osp
 • Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt, 10 osp
 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5 - 15 osp
 • Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 5 - 15 osp

* Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 (jos olet jo suorittanut aiemin jonkin toisen asteen tutkinnon, nämä opinnot tunnustetaan soveltuvin osin aiemmista opinnoista).

Tutkinnon perusteet

PÄÄSYVAATIMUKSET
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus. Eduksi luetaan puutarha-alan työkokemus.

Osaamisala: 
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
Puutarhatuotannon osaamisala
Viheralan osaamisala
Lisätietoja: 
Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (tieturva, työturvallisuus, EA1, T-luokan ajolupa,  yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020