Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri, pienryhmänä

Ajankohta: 

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa. Koulutuksen kesto on 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa (www.opintopolku.fi) pk-pohjaiselle tai yo-pohjaiselle puutarha-alan perustutkintolinjalle. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville. 

Pienryhmän opiskelijaehdokkaan suositellaan hakeutuvan harkintaan perustuvan haun kautta. Harkintaan perustuvan haun kautta voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeuksiin (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten. Hakuaikana hakijat lähettävän oppilaitoksiin hakemuksen liitteineen ( todistukset, lääkärinlausunnot yms.). Oppilaitos voi harkintansa mukaan ottaa max 30 % hakijapaikoista harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Muina aikoina koulutukseen voit hakeutua alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Myös ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän hakulinkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen kuvaus: 

Tutkinnon rakenne

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Puutarha-alan perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisala suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Aikaisemmasta tutkinnosta on mahdollista anoa opintojen tunnustamista.

Puutarhatuotannon osaamisala on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja muodostuu seuraavasti:

    * Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
          o Työskentely puutarha-alalla 25 osp
          o Yrittäminen puutarha-alalla 20 osp
          o Puutarhakasvien tuottaminen 60 osp
          o Valinnaiset tutkinnon osat, valittava yhteensä 40 osp
   

   * Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
          o Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
          o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
          o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
          o Lisäksi valinnaisia siten että 35 osp:n laajuus täyttyy

Tutkinnon tavoitteet

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet ja perustiedot tehdä ohjauksen jälkeen avomaalla ja kasvihuoneessa kasvienhoitoon kuuluvia toistuvia tehtäviä (ruukutus, istutus, kastelu, hoitoleikkaus, sadonkorjuu ja kauppakunnostustyöt), käyttää tavallisimpia puutarha-alan koneita ja laitteita, pitää huolta oman työnsä turvallisuudesta ja toimia tutun työyhteisön jäsenenä.

Mahdolliset työpaikat

Työpaikkoina voivat olla mm. kasvihuone- tai avomaaviljelmät, joissa viljellään koristekasveja (leikkokukat, ruukkukasvit) tai ravintokasveja (vihannekset, marjat, hedelmät, yrtit, mausteet jne.)

Jatkomahdollisuudet

Kolmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus.

Osaamisala: 
Puutarhatuotannon osaamisala
Lisätietoja: 

Opettaja Saila Tynkkynen saila.tynkkynen@livia.fi p. 050 4401593.

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (ensiapu, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020