Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa ke 12.08.2020

Hakeminen: 

Kevään yhteishaku ammatillisiin perustutkintoihin peruskoulun ja lukion päättäville 18.02. - 10.03.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.  Tässä tapauksessa voit hakea JATKUVAN HAUN kautta.  Toimita myös hakemuksen liitteeksi niin koulu- kuin työtodistuksetkin osoitteeseen Ammattiopisto Livia, sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina.

Huom!  Muistathan seurata sähköpostiasi, sillä hyväksymistiedot ym tiedot toimitetaan hakijoille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen.  Lisäksi vaaditaan terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Koulutuksen kuvaus: 

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista valtaosan tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat.  Viime vuosina painopiste on siirtynyt laitoshuollosta avopalveluihin kaikessa hoito-, kasvatus- ja huolenpitotyössä. Lähihoitajan työ edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuvan hallintaa ja moniammatillista ja verkostoituvaa työtapaa.  Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Tutkinnon muodostuminen:

Uusi tutkinnon peruste tuli voimaan 1.8.2018.  Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).  Tutkinto sisältää yhteisiä ammatillisia opintoja 35 osp, joista 26 on pakollisia ja 9 valinnaisia opintoja. Tutkinnon osaamisalojen yhteisiä ammatillisia opintoja on 55 osp, joiden suorittamisen jälkeen opiskelija voi valita yhden 75 osp laajuisen osaamisalan sekä suorittaa yhden 15 osp:n valinnaisen  osan.

Koulutuksen kesto on noin kolme vuotta.  Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.  Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Tutkinnon perusteet löydät tästä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879

Osaamisala: 
Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
Vammaistyö
Lisätietoja: 

Ammattiopisto Livia © 2020