Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (ilta-monimuotokoulutus)

Ajankohta: 

Iltamonimuotokoulutus 7.1.2020 alkaen yksillöllisten opintosuunnitelmien mukaan.

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan JATKUVAN HAUN (valitse Iltamonimuoto -koulutus, sosiaali- ja terveysala) kautta ja seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Koulutuksen kuvaus: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.  Tutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna lukuun ottamatta työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka on kokopäiväopiskelua.

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) tutkinnon suorittamiseksi. HOKSiin kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Lähiopiskelu tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin klo 16.30-20.45. Kouluiltoja on n. 3 viikossa.  Mahdollisesti muutama lauantaipäivä kuuluu myös lähiopiskeluun.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus tai vastaavat tiedot, soveltuvuus alalle sekä terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Tutkinnon muodostuminen 

Pakolliset tutkinnon osat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaaminen osoitetaan näytössä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhteydesssä lähihoitajan työtehtävissä.  Mikäli työskennellään alaikäisten parissa, vaaditaan rikosrekisteriote.

Osaamisaloista järjestetään yksi ryhmän toiveiden mukaisesti.

Osaamisala: 
lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
mielenterveys- ja päihdetyö
sairaanhoito ja huolenpito
vammaistyö
ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
Koulutuksen hinta: 

Koulutus on maksutonta.

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...


Ammattiopisto Livia © 2019