Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (maahanmuuttajataustaisille suunnattu koulutus)

Ajankohta: 

Seuraava koulutus järjestetään 13.8.2019 – 31.5.2022

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan JATKUVAN HAUN (valitse päiväkoulutus maahanmuuttajille)  kautta ja seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019.

Suomen kielen koe järjestetään 15.8.2019 klo 8.30 Sosiaali- ja terveysalan opistolla luokassa 16, Kärrykatu 4, 20780  KAARINA  ja siihen kutsutaan erikseen.

 

Koulutuksen kuvaus: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, päiväkoulutus

Tutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka toteutetaan päiväopiskeluna. 

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma) tutkinnon suorittamiseksi. HOKSiin kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Pääsyvaatimukset

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Hakijalla on oltava riittävä suomen kielen taito opinnoista selviytymiseksi sekä vähintään 18 vuoden ikä. Lisäksi vaaditaan terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
Osaamisala: 
lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
mielenterveys- ja päihdetyö
sairaanhoito ja huolenpito
vammaistyö
ikääntyvien hoito ja kuntoutus
Koulutuksen hinta: 

Koulutus on maksutonta.


Ammattiopisto Livia © 2019